Filters (3 )
Download Results
2,471 research outcomes, page 1 of 248
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Federici, Roger André; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Rønsen, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine;
  Publisher: NIFU, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret

  ‘Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert sam-handling med skole’ var en randomisert, kontrollert studie som ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Folkehelseinstituttet, Læringsmiljøsenteret ved UiS og tolv norske kommune...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høystakli, Silje;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  «Alle barn fortjener en god start. Barn og unge skal oppleve å lære, leke, utvikle seg og mestre. Trygge rammer er viktig. Trygge barn som trives, lærer bedre.», slik starter stortingsmelding 6 (Kunnskapsdepartementet [KD], 2019). Gode og trygge relasjoner regnes som de...

 • publication . Doctoral thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahle, Hanne Fehn;

  Denne avhandlingen er, med sitt fokus på større private barnehagekjeder, et bidrag til kunnskapsutviklingen om barnehagepedagogikk og nye eierstrukturer i barnehagesektoren. Avhandlingens hovedproblemstilling er: Ivaretar eller bryter store private barnehagekjeder med d...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sverre Myren-Svelstad; Terje Lohndal;
  Publisher: Norske Legeforening (Norwegian Medical Association)

  I 78 forskningsartikler ble det engelskspråklige navnet for St. Olavs hospital skrevet på 13 ulike måter. Det offisielle navnet ble ikke brukt i det hele tatt.

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rognlid, Olav;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk and safety management Det vi omtaler som det moderne mennesket, er i stor grad det samme biologiske mennesket som for 100 000 år siden levde et liv i en verden der risiko ville ha fortonet seg annerledes enn det gjør i dag. Nærheten til farene va...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Greff, Tommy Ambros Joi-Jaroensuk; Raad, Kristine Severine Djupegot; Skinnemoen, Birgit;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i ergoterapi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BER332

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lyngmo, Hanne Soleng;
  Publisher: UiT The Arctic University of Norway

  Det har gjennom de senere årene vært store endringen innenfor arbeids- og velferdsetaten, det har vært stor utvikling på den teknologiske siden hvor det har kommet stadig nye tilskudd, en av de siste var innføringen av den digitale aktivitetsplanen. Denne skal gjøre det...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Belete, Merhawit Dagne;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Bachelor i sykepleie, Haugesund SYKHB3001

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thune, Silje;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Studien som presenteres i denne masteroppgaven er basert på intervjuer med fire lærere. Hensikten er å få større kunnskap om hvordan de selv opplever at de ivaretar elever med ADHD, og hvilken kunnskap de har om temaet. Lærerne er alle ansatte ved en ungdomsskole i Oslo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tjemsland, Linn; Furseth, Linn-Elisabeth;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Nursing science Bakgrunn for studien: Livsstilsendringer er anbefalt etter gjennomgått ST-elevasjon myokardinfarkt, men forskning viser at dette kan være utfordrende. Grundig og tilpasset informasjon om sykdom, behandling og risikofaktorer er nødvendi...

  Add to ORCID
2,471 research outcomes, page 1 of 248