Filters (3)
Download Results
34,810 research outcomes, page 1 of 3,481
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brattetaule, Merethe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Forskningsspørsmålet i denne oppgaven er å finne ut hvor viktig høyrepopulisme er for motstand mot islam. Dette er interessant fordi høyrepopulistiske partier har hatt økende oppslutning de siste 20 til 30 år. Denne økningen skjedde samtidig med økende innvandring til v...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breiteig, Torill;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinstø, Charlotte;

  I mitt forskningsarbeid hadde jeg et ønske om å undersøke nærmere hvordan barnehagepersonalet responderte og eventuelt jobbet videre med de naturfaglige innspillene og samtalene som barn kommer med. Problemstillingen jeg da kom frem til for min oppgave var: «Hvordan res...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Øyvind;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. For regnskapsåret 2012 omfattet granskingen 870 enkeltbruk. Resultatene er presentert i en landsdekkende publikasjon, ved pr...

 • publication . External research report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Denne rapporten er sluttleveransen fra prosjektet «Innsats mot arbeidslivskriminalitet – kartlegging og evaluering av hvordan det lokale samarbeidet mellom statlige etater fungerer,» som er skrevet på oppdrag for Arbeids‐ og sosialdepartementet. Rapporten er utarbeidet ...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wifstad, Simen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Blaalid, Rakel; Jokerud, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Blaalid, R. & Jokerud, M. 2018. Epifyttregistrering av rødlistede lav og moser i Stavanger. NINA Rapport 1503. Norsk institutt for naturforskning. Rød- og svartelistet sopp, lav og moser ble registrert på 287 trær i Stavanger sentrum, nærmere bestemt i Kongsgata, Lagård...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stien, Hege Mærvoll;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Masteroppgaven tar for seg temaet digital teknologi i sangundervisning, og undersøker hvordan sangelever skaper mening i dette fenomenet gjennom problemstillingen: ”Hvordan iscenesette et sanglæringsrom med digital teknologi som meningsskapende ressurs for læring?”. Pro...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andresen, Elice;

  Høyskolen på Vestlandet, Campus Førde Avdeling for Helsefag Tittel: Livets siste omsorg –Sykepleiers etiske utfordringer i palliativ pleie. Bakgrunn: Oppgaven tar for seg etiske utfordringer i palliativ omsorg og livets slutt. Tema er valgt med bakgrunn i en opplevelse ...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Tutte Mitchell; Gundersen, Knut K.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Diakonhjemmet Høgskole

  Å lykkes med implementering av evidensbaserte programmer og få gode resultater av programmet forutsetter både høy program- og implementeringskvalitet. Selv om vi gjennom kurs og andre skriv har gitt tydelige anbefalinger om hvordan et program som ART skal implementeres,...

  Add to ORCID
34,810 research outcomes, page 1 of 3,481