Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Østborg, Gunnel; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila; Næsje, Tor Fredrik;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjen...

 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulvan, Eva Marita; Gunnbjørn Bremset; Aronsen, Tonje; Thorstad, Eva Bonsak; Solem, Øyvind; Økland, Finn; Havn, Torgeir Børresen;

  Ulvan, E.M., Bremset, G., Aronsen, T., Thorstad, E.B., Solem, Ø., Økland, F., Havn, T. B. 2015. Oppvandring og fordeling av laks i Osenvassdraget i Molde kommune: Resultater fra undersøkelser i 2014. - NINA Rapport 1184. 34 s. Hovedmålet med prosjektet var å undersøke o...

 • publication . Report . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Ulvan, Eva M; Naesje, Tor F; Østborg, Gunnel M; Saksgård, Laila M;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Ulvan, E.M., Næsje, T.F., Østborg, G.M., & Saksgård, L.M. 2018. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2017. NINA Rapport 1429. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har skjedd årlig siden 1...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Gunnbjørn Bremset;
  Publisher: NINA

  Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekni...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor Fredrik; Berntsen, Henrik Hårdensson; Østborg, Gunnel M.; Saksgård, Laila M.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Skoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva har pågått årlig siden 198...

 • publication . Report . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Stokke, S. 2017. Hjortevilt på Nyhavna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. – NINA Kortrapport 77. 16 s. A/S Norske Shell sitt landanlegg på Nyhamna ble i 2012 permanent innegjerdet. Innenfor gjerdet er det et friareal på ca. 1 km2 h...

 • publication . Report . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaczensky, Petra; Ruslam Doldin; Enke, Dag; Linnell, John D.C.; Lukanovsky, Oleg; Salemgareyev, Albert R.; Sidorova, Tetyana V.; Sklyarenko, Sergey; Kisebaev, Talgat; Walzer, Chris; ...
  Publisher: Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

  Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of ...

8 research outcomes, page 1 of 1