Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Johansen, Sissel;

  - Beck Youth Inventories – Second Edition (BYI-II) er et spørreskjema som fylles ut av barn og ungdommer i alderen 7-18 år for å kartlegge selvbilde, psykiske og sosiale problemer. De amerikanske psykologene Judith Beck og John Jolly, og psykiateren Aaron Beck står bak ...

 • publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kaiser, Sabine; Martinussen, Monica;

  Publisert versjon, som også er tilgjengelig på <a href=http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3>http://psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/edi-3</a> Eating Disorder Inventory (EDI) ble utviklet av Garner, Olmstead og Polivy i 1983. Den ble oversatt til norsk av Øyvi...

 • publication . Article . Other literature type . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Jozefiak, Thomas;

  - Beskrivelse. CBCL inngår som én av tre tester i Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). Thomas Achenbach og Leslie Rescorla står bak denne testen, som kom ut på engelsk i sine forskjellige originalversjoner i 1983, 1991 og 2001. Torunn S. Nøvik og So...

 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen-Bauer, Ketil; Kornør, Hege;

  - Children Session Rating Scale (CSRS) ble opprinnelig utviklet i USA i 2003 av Duncan, Miller og Sparks for å måle alliansen i psykoterapi med barn innenfor rammen av det de har kalt Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Den norske versjonen av CSRS kalles «Skala for...

 • publication . Article . Other literature type . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen-Bauer, Ketil; Welander-Vatn, Audun;

  - Beskrivelse. Edinburgh Postanatal Depression Scale (EPDS) ble utviklet i England og publisert i 1987 av John Cox og medarbeidere. Det foreligger to norske oversettelser. Rettighetshaver har godkjent Eberhard-Grans oversettelse. Denne ble uavhengig oversatt tilbake til...

 • publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gärtner, Kristin; Reedtz, Charlotte;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Resilience Scale for Adolescents (READ) er et selvrapport spørreskjema for ungdom som måler resiliens; evnen til å håndtere stress og negative livshendelser. Skjemaet er utviklet av Hjelmedal, Friborg, Stiles, Martinussen og Rosenvinge i 2006 på bakgrunn av et resiliens...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørensen, Lin; Hysing, Mari;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse

  Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) er et foreldreutfylt spørreskjema for barn i alderen 5-18 år. Det brukes som mål på overordnete kognitive kontrollfunksjoner i hverdagen, betegnet som eksekutive funksjoner. Det er utviklet av Gioia, Isquith, Guy, ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kornør, Hege; Skarphedinsson, Gudmundur Águst;

  - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children- Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) er et semi-strukturert diagnostisk intervju for å evaluere nåværende og tidligere episoder av psykopatologi hos barn og ungdom. DSM-IV versjonen ble re...

 • publication . Article . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Braarud, Hanne Cecilie; Richter, Jörg;

  - Alarm Distress Baby Scale (ADBB) er utviklet for å observere og måle vedvarende sosial tilbaketrekking hos spedbarn i alderen 2-24 måneder. Skalaene består av åtte delområder, og det tar 10-15 minutter å gjennomføre en vurdering av spedbarnet. Målgruppen for bruk av A...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Drozd, Filip; Hansen, Ketil Lenert;
  Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)

  BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene på De Utrolige Årenes universalprogram Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre (DUÅ Universal) i Norden. DUÅ Universal er et universalforebyggende program som gis til foreldre, for å forebygge atfer...

33 research outcomes, page 1 of 4