Download Results
257 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansson, Kjersti;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Dissertation for the PhD degree Norwegian Academy of Music, Oslo 2017 - Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2017 Gjentakelse er et sentralt fenomen i musikkterapipraksis. Vi gjentar sanger, rytmer, kroppslige uttrykk og verbale fraser, innenfor en sesjon eller o...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Laura;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk I det følgende vil jeg gjøre et forsøk på å undersøke hvilke funksjoner undervisning i klassisk musikk kan ha i skolen i dag, på bakgrunn av perspektiver knyttet til kritisk teori og dannelsesteori. Problemstillinge...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trondalen, Gro;
  Publisher: Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

  Denne teksten presenterer et musikkterapiprosjekt ved et mødrehjem innenfor rammen av barnevernet. Mødre og barn (2–4 år) deltok i en musikkterapigruppe i 4 måneder. Målet for prosjektet var å prøve ut musikk som virkemiddel for bedring av oppvekstsvilkår. Hovedspørsmål...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Næss, Tom; Ruud, Even;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk kommunikasjonsform ved å lage improvisasjoner ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bredesen, Ellen Marie Sundby;

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk Sammendrag. - Denne avhandlingen undersøker ulike meninger, holdninger, forståelser, tanker, erfaringer og oppfattelser av hva som gjør et skolekorps vellykket. Hensikten har vært å kartlegge og løfte frem sentrale ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gustavsen, Bjarne Chr.B.B.;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori Sammendrag. - Denne masterstudien handler om kognitive og perseptuelle sider ved lytting til innspilt musikk, slik den oppleves hos elever ved en musikklinje. Studien består av kvalitative intervjuer med 9 elever...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Valberg, Tony;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  ABSTRACT. - Celebrating 100 years of musical outreach. - As we approach the 100-year anniversary of many of the Norwegian symphony orchestras, we also mark 100 years of outreach, the effort to introduce symphonic music to new audiences. Today, every fourth audience memb...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bakken, Sissel;
  Publisher: Norges musikkhøgskole
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Støring, Haakon;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Anvendt musikkteori Denne oppgaven belyser Arnold Schönbergs innovative teorier og pedagogikk gjennom hans hovedverk Harmonielehre (1911/1922). Ved gjennomgang av Schönbergs Harmonielehre problematiseres og utforskes flere konsepter...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Døvik, Beate Fjelde;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk SAMMENDRAG -- Ulike musikkprosjekter er mye brukt i musikkpedagogisk sammenheng. Dette masterarbeidet utforsker en konkret prosjektuke som finner sted på en ungdomsskole. Problemstillingen knytter seg til kjennetegn...

257 research outcomes, page 1 of 26