Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paul Larsson; Lars Korsell;
  Publisher: De Nordiske Kriminalistforeninger

  Much of our knowledge about organized crime is based on data from official sources. The police, courts and public officials are central contributors of information used in the media discourse and in research on organized crime. We raise the questions of what consequence...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Paul Larsson;
  Publisher: De Nordiske Kriminalistforeninger

  Artikkelen er innledningsartikkelen til et temanummer av "Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab" som omhandler regulering. Se ogsa Larsson og Sorli sin artikkel i samme temanummer "Drosjenaering under lupen: kontrollpluralisme i praksis?" - ogsa denne i fulltekst i P...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anna Linda Gröning;
  Publisher: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

  As in many other countries, the Norwegian criminal law requires sanity at the time of the offense as a condition for criminal responsibility. In the legal discourse, sanity is conceived as a capability for guilt – “skyldevne” – which amounts to capacity for criminal res...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marie-Lisbet Amundsen;
  Publisher: De Nordiske Kriminalistforeninger

  This article discusses the results of in-depth interviews with ten repetitive offenders, i.e offenders who have been imprisoned seven times or more. Several of them have been imprisoned twelve times or more. The interviews focus on self-image and self-confidence. The in...

 • publication . Report . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pål Lagestad;
  Publisher: Politihøgskolen

  Rapporten er en kartlegging og testing av politiets kunnskaper og ferdigheter i pågripelses- og kontrollteknikker. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse og en praktisk test av ferdigheter. Som statens legitime maktutøver ...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Helene Oppen Gundhus;
  Publisher: De Nordiske Kriminalistforeninger

  Godt politiarbeid kan forstås som at politiet vektlegger problemløsning, samarbeid og framtidsrettede strategier framfor straffende, reaktive og tilbakeskuende. I artikkelen argumenterer forfatteren for at hva som forstås som godt politiarbeid bør diskuteres i forhold t...

6 research outcomes, page 1 of 1