Filters (5)
Download Results
13,645 research outcomes, page 1 of 1,365
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skar, Turid Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Richardsen, Rigmor;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner Meld. St. 14 (2014-2015) baserer seg på frivillighet og kan således ses på som en idé om planlagt forandring. Hovedargumentene i reformen er sentrert rundt økonomiske effekter, kvalitetsforbedring samt politikk/demokrat...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haukeland, Mariann Fjeldstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Svein; Skrøppa, Tore; Finne, Ellen;

  Samlet sett for Norge vil klimaendringene i hovedsak virke positivt på gran ved å øke utbredelsen og produksjonsevnen. Men risikoen for klimarelaterte skader ventes å øke, særlig i lavlandet på Østlandet

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jørgensen, Wanja; Kristiansen, Monica;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rasmussen, Bjørn Kristian;
  Persistent Identifiers

  Bachelor i politivitenskap

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikhals, Ulrikke Fremstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Temaet i denne bacheloroppgaven er forebygging av mobbing, og problemstillingen som innholdet i oppgaven tar utgangspunkt i er som følgende: Hvilke tiltak opplever læreren kan bidra til å forebygge mobbing i klasserommet? For å svare på denne problemstillingen har jeg f...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Pedersen, Simen; Wold, Line C.; Nerdrum, Live; Handberg, Øyvind Nystad; Albertsen, Maja Olderskog;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Vistad, O.I., Pedersen, S., Wold, L. C., Nerdrum, L., Handberg, Ø. N. og Albertsen. M. O. 2020. Løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter. Vurdering av effekter. NINA Rapport 1887. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 ble motorferdselsloven endret slik at kommun...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Woldvik, Baard;
  Publisher: Dronning Mauds Minne Høgskole

  Problemstilling: Hvilken innvirkning har kunstneriske virkemidler på publikumsrelasjonen i barnehagekonserten? bachelor-v2018

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Weber, Astrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2020

  Add to ORCID
13,645 research outcomes, page 1 of 1,365