Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Randi Ervik; Kjell Skaug; Olav Dalgard; Tore Wælgaard Steen; Atle Egeland; Kostas Vilimas;
  Publisher: Den norske legeforening

  BACKGROUND Hepatitis C virus (HCV) infection is common among injecting drug users. The aims of this study were to assess the prevalence of risk behaviour and its association with HCV infection. MATERIAL AND METHODS All users of the needle exchange program in Oslo, withi...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Camilla Svenningsen; Olav Molven;
  Publisher: en norske legeforening

  BAKGRUNN. Statens helsetilsyn kan begjære påtale mot helsepersonell og anmode om påtale mot virksomheter, her felles omtalt som «begjæring». Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hva som skal til for at Statens helsetilsyn begjærer påtale mot leger og/eller vi...

 • publication . External research report . Article . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torgrim Log;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Statens vegvesen Rogaland startet høsten 2002 et forsøksarbeid med vekt på å øke sikkerheten for unge trafikanter. Fire videregående skoler ble forespurt om å delta, og disse er lokalisert i området mellom Sandnes og Randaberg. Til sammen 160 elever deltok i prosjektet,...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Svenn-Erik Mamelund; Bjørn Haneberg; Siri Mjaaland;
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torni Myrbakk; Thale Cathrine Berg; Hanne-Merete Eriksen; Inge Skråmm; Christian Tappert; Nina Kristine Sorknes; Hege Line Løwer; Unni Fosse;
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gry Marysol Grøneng; Simon Øverland; Knut-Arne Wensaas; Inger Johanne Bakken; Atle Fretheim; Knut-Inge Klepp; Camilla Stoltenberg; Siri E. Håberg;

  BACKGROUND Increased use of antibiotics and a higher rate of injury in May for 19-year-olds have been described earlier. We examined whether 19-year-olds also demonstrate greater use of general practitioner services at the time of russefeiring – celebrations in connecti...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mette Brekke; Torben Wisborg;
  Publisher: Den norske legeforening

  Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere generasjoner og betales av fellesskapets midler. Dagens tilbud innebærer at hver innbygger har sin fastlege som spesialiserer seg, følger faglige retningslinjer og er opptatt av å unngå over...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernhard Weidle; Svetlana Skurtveit; Pål Surén; Inger Johanne Bakken; Ted Reichborn-Kjennerud; Camilla Stoltenberg; Marte Handal; Liv Irene Nøstvik;

  Background Tourette syndrome first appears in childhood and is characterised by chronic motor and vocal tics. In other countries, the mean prevalence is estimated at 0.77 % in children aged 6-15 years. Diagnostic practice and treatment have not been investigated in Norw...

 • publication . Bachelor thesis . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sigurd Høye;

  Sjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015 Bakgrunn: I dag forbindes gjerne en slank kropp med en sterk personlighet, og vellykkethet. Et press om å passe inn, og finne sin plass i samfunnet viser seg gjerne å være en av flere utløsende årsaker til at noen mennesker utvikle...

 • publication . Research . Article . 1980
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Seland, Aslaug;
  Publisher: Det norske Diakonhjem. Teologisk/administrativ høgskole
10 research outcomes, page 1 of 1