Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ellen Beate Hansen Sandseter;
  Publisher: HiOA, Avd. for lærerutdanning

  I lys av utviklingen av barnehagens posisjon i det norske samfunnet og debatten om effekter av barnehagens fysiske miljo og organisering, dannet en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere i 2004 forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mal har...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Cecilie Dyrkorn Fodstad; Ingvild Kristin Alfheim;

  Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. Reisen er en jakt etter det som blir betegnet so...

 • Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of syst...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jorunn Spord Borgen; Gro Merete Eide; Inger-Lisa Møen;

  Sammendrag: Barnehagelaererutdanningen fikk i 2013 ny rammeplan, hvor fagene drama, forming og musikk ble samlet i kunnskapsomradet kunst, kultur og kreativitet. Denne artikkelen diskuterer hvordan faglaererne pa 6 utdanningsinstitusjoner erfarer a skulle integrere sine...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solveig Nordtømme;

  Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how c...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Greve;

  Vennskap er bade et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstaende a observere. Med utgangspunkt i et livsverdensfenomenologisk perspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom sma barn kan komme til uttrykk. Artikkel...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vigdis Vangsnes; Marianne Undheim;
  Publisher: OsloMet – storbyuniversitetet

  Fokus i denne artikkelen er barnehagelaerernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse nar de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende fenomenologisk tilnaerming. Fire barnehage...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aslaug Andreassen Becher; Randi Evenstad;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Artikkelen drøfter intensjoner og erfaringer hos arkitekter og pedagoger involvert i planlegging og etablering av barnehager med nye bygningstypologier1 i Oslo. Barnehageforliket (St.meld.nr.24 2002-2003) innebar et politisk vedtak om barnehageplass for alle og førte ti...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanne Kirsten Nilsen;
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Published version also available at <a href=https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1205>https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1205</a> This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various k...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berit Bae;
  Publisher: Høgskolen i Oslo

  I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot samspill og ikke-intendert læring, dvs. aspekter ved &lt;br /&gt;den erfarte læreplanen, basert på samspill ved måltidet. Det som analyseres er medlæring, dvs. prosesser som er &lt;br /&gt;innbakt i og foregår sammen med and...

14 research outcomes, page 1 of 2