Download Results
128 research outcomes, page 1 of 13
 • publication . Conference object . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frantsvåg, Jan Erik;
 • publication . Conference object . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, John-Erik; Larsen, John-Erik;

  Målet med artikkelen er å undersøke i hvilken grad ulike interne vilkår er til stede ved Høgskolen i Telemark (HiT) som kan bidra til at institusjonen øker samhandlingen med det regionale arbeids- og næringslivet for å oppnå verdiskapning i regionen. På 90-tallet oppsto...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark;

  Presentasjon med fokus på bibliotekets rolle som veiviser og veileder i informasjonssamfunnet. Som bibliotek har vi kompetanse på kilder og kildebruk, og mange bibliotekansatte arbeider aktivt med å formidle kjerneverdier som kritisk tenkning og digital dannelse til sin...

 • publication . Conference object . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjøsæter, Åge;

  Paperet tar opp spørsmålet om organisasjons- og ledelsesstudier innenfor høyere utdanning kvalifiserer for profesjonell ledelsesutøvelse. To konseptualiseringer av læreprosesser legges til grunn: overflate- og dybdelæring. I paperet argumenteres det for at kvalifisering...

 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanssen, Ove Conrad;

  Foredrag på konferansen "Fremtidens kirke - med flere menighetstyper?" arrangert av Kirkerådet i samarbeid med Stavanger bispedømme, på Misjonshøgskolen, Stavanger, 31.8-1.9 2009.

 • publication . Conference object . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Odden, Alf;

  Frikjøring ved alpinanlegg eller i fjellet er en aktivitet med stadig økende omfang. Samtidig har også utøverne av denne aktiviteten begynt å gjøre seg gjeldene i statistikken over snøskredulykker. Siden aktiviteten fortsatt er relativt ny er det fortsatt behov mer kunn...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Camilla;
 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hjellnes, Siv;
  Publisher: Nordisk samarbeidsråd for kriminologi/ Scandinavian Research Council for Criminology
 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Torrissen, Ole;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila;

  4. nasjonale forskningskonferanse. Oslo 18. - 19. oktober 2010 Framlegget bygger på resultatene fra elever i VGS som har omfattende hjelpebehov. Undersøkelsen gjennomføres i Rogaland Fylkeskommune. Den retter seg mot elever med ulik grad av funksjonsvansker, store samme...

128 research outcomes, page 1 of 13