Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandvik, Kåre; Tuftin, Per-Arne; Jakobsen, Erik W.;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  <p>Den norske reiselivsnæringen er i sin største krise noensinne. Store deler av næringen har vært nedstengt siden 12. mars. Situasjonen 2 ½ måneder senere er stengte grenser mot utlandet og bråbrems i norsk økonomi. Den delen av næringen som har åpnet, har redusert kap...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Nils Magne; Breivik, Jørgen;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Source at <a href=https://www.magma.no/>https://www.magma.no/. </a> Sosial distansering har vært myndighetenes fremste tiltak mot smittespredning under koronapandemien (covid-19). Å distansere seg fra andre mennesker er spesielt utfordrende i butikker hvor kundestrømmen...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Barskrind, Steffen; Auestad, Kristian; Haug, Joachim; Gaska, Håvard; Andersen, Kristoffer; Balsvik, Marius;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt realfag og industrisystemer

  Dette bachelorprosjektet har gått ut på å gjøre mekaniske, elektrotekniske, og informasjons-tekniske forbedringer på en vindtunnel som eies av Universitetet i Sørøst-Norge. USN ønsket at vindtunnelen, som ble anskaffet fra Kongsberg Vitensenter, skulle bygges om fra et ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jortveit, Jarle; Berås, Therese; Nyhus, Marit Heggli;
  Publisher: University of Agder

  Master's thesis in Management (ORG917)

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; ...
  Publisher: Senter for omsorgsforskning

  Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ved å øke kommunenes innsats uten å gå på bekostn...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brurberg, Kjetil Gundro; Fretheim, Atle;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Breivik, Marita Alvestad;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Tittelen på denne studien er: Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse. Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Probl...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brugrand, Anna; Iversen, Madelene;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Økonomi og Administrasjon

  BO6-2011

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Ingrid; Olsø, Maren; Berg, Amalie;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020 Klimaendringene er en av de største og mest aktuelle utfordringene verden står overfor i dag. Samtidig blir vi stadig flere mennesker på jorda, noe som fører til at behovet for mat også øker. Som en k...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Hungnes, Håvard; Ouren, Jørgen;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper igjen varer og tjenest...

20 research outcomes, page 1 of 2