Filters (4 )
Download Results
169 research outcomes, page 1 of 17
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schaathun, Hans Georg;
  Publisher: Norsk Informatikkonferanse

  Michael Polanyi er kjend for omgrepet taus kunnskap. Han viste at me ofte veit meir enn me kan fortelja. Dette ser me tydleg i profesjonsstudia. Studentane treng ein praktisk kompetanse som førelesarane slit med å setja ord på. Denne artikkelen oppsummerer litt av det s...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schwermer, Carsten Ulrich; Vogelsang, Christian;
  Publisher: Norsk vannforening

  Gjennom drikkevannsforskriften er vannverkene pålagt å ha tilstrekkelige hygieniske barrierer for å sikre helsemessig trygt drikkevann til enhver tid ute hos abonnentene. Adekvate overvåkningssystemer er nødvendige for å kunnedokumentere at vannverket driftes tilfredsst...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne-Jorunn Berg; Agnes Bolsø; Ingvil Hellstrand;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Både posthumanisme og transhumanisme er innganger til å problematisere grensene mellom teknologi, natur og mennesker i en tid der menneskene påvirker planeten jorden på helt fundamentale måter. Den menneskelige påvirkningen er så stor at det argumenteres for at jorden n...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Geir Aas;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Sammendrag Norsk politi har i løpet av de senere årene gjennomgått en omfattende ny reform, nærpolitireformen, og følgelig har både strukturene og innholdet for politivirksomheten endret seg. Det er foretatt flere studier som har evaluert denne reformen, men ikke dens v...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dybtsyna, Elena; Aleksandrov, Evgenii;
  Publisher: Fagbokforlaget
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe;

  I 2019 ble det analysert 1105 prøver av konvensjonelle ferske, fryste eller bearbeidede matvarer og 158 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. Prø...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mineev, Andrey; Timochenko, Konstantin Yurievich; Zhurova, Elena; Middleton, Alexandra;

  I denne artikkelen drøfter vi utfordringer knyttet til bruk av FNs Agenda 2030 for bærekraftig utvikling som rammeverk for det norske Arktis. Agenda 2030 fremstår som et globalt ovenfra-og-ned-tilnærming med behov for lokale nedenfra-og-opp-løsninger. I teorien kan man ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Håvard Kiberg;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Algoritmisk kuratering av innhold er blitt et allestedsnærværende trekk i musikkstrømmetjenester. Fra en tid hvor platebutikker, musikkanmeldere og andre portvoktere utøvde en form for agendasettende makt, som til en viss grad stimulerte (eller inspirerte) til bestemte ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingunn Skjesol Bulling;
  Publisher: Norsk senter for barneforskning

  <jats:p>Integrering er en uttalt målsetning i norsk innvandringspolitikk. Denne artikkelen ser på integreringpå det relasjonelle nivået, og diskuterer hvordan Åpen barnehage kan fremmeointegreringsprosesser.De åpne barnehagene i denne studien er møteplasser for barn og ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; ...

  I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet av de siste 30-40 åra. Innført gjedde er påvist i...

  Add to ORCID
169 research outcomes, page 1 of 17