Filters (4 )
Download Results
2,467 research outcomes, page 1 of 247
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bærum, Kim Magnus; Blumentrath, Stefan; Fossøy, Frode; Hesthagen, Trygve; Bremset, Gunnbjørn; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Westberg, Nina B.; Rød, Maria E.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bærum, K.M., Blumentrath, S., Fossøy, F., Hesthagen, T., Bremset, G., Magnussen, K., Navrud, S., Westberg, N.B. & Rød, M.E. 2020. Utredning av tiltaksplaner mot fremmede ferskvannsarter i Norge. En faglig gjennomgang av tiltak og spredningsrisiko sett i sammenheng med n...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Oterhals, Remi André Na;
  Publisher: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Estensen, Gunnar; Kjeldsen, Tove; Moen, Marte Reitan;
  Publisher: Nord universitet

  Master in Business Administration (MBA) - Nord universitet 2020

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myklebust, Kristine Hagen; Thomsen, Amanda;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Bacheloroppgave i radiografi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BRA330

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steen, Henning; Norderhaug, Kjell Magnus; Moy, Frithjof Emil;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Havforskningsinstituttet har i perioden 2013-2019 gjennomført undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på kyststrekningen Sømna (65° 20’ N) – Vega (65° 33’ N) i Nordland. Det ble i 2019 gjennomført oppfølgende undersøkelser av tare...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Næstad, Frode;
  Publisher: Høgskolen i Innlandet

  Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer fra Glomma, 4) omfang og sentrale plasser for ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lind, Vibeke;
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fossheim, Silje Marie; Nazareno, Miriam Slaatsveen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015, som et føringsdokument der kommuner og fylker må samarbeide om en regional omstilling, med et fokus på bærekraftig utvikling. Planen legger til rette for at areal- og transportutvikling skal see...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Birkemoe, Tone; Klanderud, Kari; Asplund, Johan; Roos, Ruben;
  Publisher: Forskning.no
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tenold, Jenny Amalie;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Personer med demens utgjør en stor del av brukerne i hjemmesykepleien. Denne oppgaven har til hensikt å øke forståelsen av hvordan ulike metoder som sykepleiere benytter påvirker evne til å skape en god relasjon til hjemmeboende personer med demens. På bakgrunn av dette...

  Add to ORCID
2,467 research outcomes, page 1 of 247