Filters (3)
Download Results
15,877 research outcomes, page 1 of 1,588
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høgh, Line Charlotte;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eldøen, Olav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nord universitet

  Masteroppgave i praktisk kunnskap - Nord universitet, 2018

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Benjaminsen, Maren;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven, utført i samarbeid med FIThydro, har som formål å teste ut beregningsmetoden Large-scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) for overflatehastighet i elver. Ved utbygging av vassdrag endres elveløpet og andre forhold i vassdraget. Som et verktøy for...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Thorsen, Kai-Robin Mollandsøy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Bakgrunn: Denne biologididaktiske mastergraden tar for seg Vermunts lærings- mønstre (ILS ), som er bygget på SAL og SRL tradisjonen. Basert på dette fant Vermunt (1996) fire læringsstrategier (læringsorienteringer) som er bygget opp på 16 kategorier. Denne masteren fan...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brod, Eva; Haraldsen, Trond;
  Publisher: NIBIO

  NIBIO har etter forespørsel fra Miljødirektoratet vurdert ulike materialer som brukes i torvreduserte og torvfrie blandete dyrkingsmedier og i anleggsjord (strukturmaterialer og næringsrike materialer). Lite omdannet torv har unike fysiske og kjemiske egenskaper, og det...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mandujano, Maria Vårvik;
  Persistent Identifiers

  Bacheloroppgave 2018 Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, bygget på relevant fors...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teigen, Elisabeth Ødegård; Olsen, Katrine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Det er i starten av oppgaven foretatt en grundig gjennomgang av utgitte publikasjoner som omhandler betongelementbruer. I dag finnes det ikke et gjeldende regelverk for betongelementbruer, slik som tidligere. Hoveddelen av denne oppgaven dreier seg derfor om dimensjoner...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundal, Louise-Mari Høie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  I 2016 varslet helseforetakets innkjøpsservice at legemiddelpriser på enhetsnivå skulle ansees som konfidensielle, og 12.mars 2019 ble et vedtak om fortsatt hemmelighold av enhetspriser vedtatt fra Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Konfidensialit...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Thomas Correll Jensen, Terje Bongard, Godtfred Anker Halvorsen, Trygve Hesthagen, Atle Hindar, Randi Saksgård, Susanne Schneider, Liv Bente Skancke, Birger Skjelbred, Gaute Velle. 2018. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2017. NINA Rapport 1516....

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Birkeland, Marte; Sandvold, Natasa Savkovic;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  ”I eit jordskifte er det ikkje eit sjølvstendig mål at kvar part får eit lovsikra krav på ein matematisk del av nytten” (Prop. 101 L, s. 169). Sitatet er hentet fra forarbeidene til jordskifteloven av 2013. Jordskifteløsningen skal ikke føre til at kostnadene og ulempen...

  Add to ORCID
15,877 research outcomes, page 1 of 1,588