Filters (3 )
Download Results
16,639 research outcomes, page 1 of 1,664
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Knudsen, Vilde; Garrido, Valeria;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i tidsperioden 2015-2017 har i stor grad stått sentralt på medias dagsordenen. I denne tidsperioden har det blitt foreslått og vedtatt flere innstrammin...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexandersen, Andreas Oskal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Det er stadig økende mengde forskningslitteratur på livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser (ASF). Det synes å være felles konsensus vedrørende den nære tilknytningen mellom livskvalitet og livsløp (utfall). Behovet for nyansering av begrepet er sentralt...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Meidell, Line Skontorp;
  Publisher: NTNU

  Hovedmålet med denne masteroppgaven var å undersøke om representativ biofilm fra en fiskeforedlingsbedrift for salmonid fisk kan detekteres ved hjelp av UV-synlig spektroskopi som kan være anvendbart i et autonomt vaskesystem basert på maskinsyn. Det ble tatt bakteriepr...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Immonen, Ingrid B;
  Publisher: Årbokkomitéen i samarbeid med Hammerfest historielag

  Historien om de finske flyktningene i Norge under vinterkrigen i Finland er lite omtalt, både i Finland og i Norge. Noe av deres historie har jeg funnet i arkiv, historisk litteratur, Olav Beddaris fremstillinger og Petsamo- Seuras publikasjoner. En viktig kilde har vær...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lae, Oda Rebekka;
  Publisher: The University of Bergen
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kristiansen, Elin Helene Fjell;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  Masteroppgave i klinisk sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen Denne masteroppgaven har utspring i en undring over at jeg har observert relativt store variasjoner i hvordan munnbind brukes på operasjonsstuene. Det har ikke vært mulig å finne studier som kunne...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finne, Håkon; Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Madsen, Einar Lier; Bjørkan, Maiken;
  Publisher: SINTEF

  Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kommedal, Anders; Møgster, Audun; Græsdal, Martin;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences

  Bacheloroppgave i elektrofag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen ELE150

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mangerøy, Anne Cecilie Hystad;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

  BSV5-300

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hauge, Kjell Olav;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne utredningens formål er å studere mulighetene for automatisering ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) i Solvencia AS. Selskapet vurderer å bruke RPA som et verktøy for effektivisering, strategisk fleksibilitet og kost...

16,639 research outcomes, page 1 of 1,664
Last index information