Filters (4 )
Download Results
156 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Article . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  von Simson, Kristine;

  Denne artikkelen ser på forholdet mellom frafall i videregående skole og situasjonen på det lokale arbeidsmarkedet. Er det slik at ungdom i større grad dropper ut av videregående skole i gode tider, når det er lett å få seg jobb, enn i dårlige tider, når det er vanskeli...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Hovedformålet med denne rapporten har vært å studere frivillighetens grunnfjell – det vi kaller de «kjernefrivillige» – og å se på sammenhengen mellom to grunnleggende former for frivillige bidrag til organisasjoner: frivillig arbeid og pengedonasjoner. For å undersøke ...

 • publication . Report . Book . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trond Beldo Klausen;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Etiske investeringer er i løpet av det siste tiåret blitt vesentlig mer utbredt enn tidligere, spesielt i USA og Storbritannia. Selskaper som ikke tilfredsstiller etiske kriterier blir ekskludert fra investorenes porteføljer og pengene plasseres isteden i selskaper som ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Denne rapporten undersøker tre hovedspørsmål: Hvilke tjenester samarbeider frivillige og kommunale aktører om i eldreomsorgen og hvordan? Hva hemmer og fremmer samarbeid? Hvilke dilemma og utfordringer kan oppstå i samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor i eldreom...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock;

  - Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015. Videre undersøkes det om et KMD-initiert tiltak for å fremme kjønnsbalanse i kommuner med lav kvinneandel – Lokalvalgdagen – har hatt noen betydning for sa...

 • publication . Report . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørklund, Tor;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Dette arbeidet er resultatet av at Tor Bjørklund fikk et treårig forskningsstipend fra daværende Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) fra 1976 til 1979. Etter initiativ fra NAVF var det tidligere bevilget penger for innsamling og bevaring av materiale fra d...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard;
  Publisher: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

  Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. Hvordan ble folk rekruttert, hvem bidro og hva g...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik;
 • publication . Report . Other literature type . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Garmo, Øyvind Aaberg; Kaste, Øyvind; Arle, Jens; Austnes, Kari; de Wit, Heleen; Fölster, Jens; Houle, Daniel; Hruska, Jakub; Indriksone, Iveta; Monteith, Don; ...
  Publisher: Norsk institutt for vannforskning

  Main Author Øyvind Garmo The report presents trends in sulphate, nitrate, chloride, base cations, ANC (acid neutralising capacity), pH and DOC at circa 500 ICP Waters sites in Europe and North America for the period 1990-2016. Time series were analysed for trends in ann...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teigen, Mari; Reisel, Liza;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  Denne rapporten undersøker variasjon i andelen kvinner i toppstillinger på tvers av sektorer av norsk samfunns- og arbeidsliv, samt tiltak for å fremme kjønnsbalanse i lederstillinger. Sektorene som inngår i undersøkelsen er næringslivet, akademia, offentlig sektor og o...

156 research outcomes, page 1 of 16