Download Results
73 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Master thesis . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikholt, Steinar;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse...

 • publication . Report . Other literature type . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Geir-Harald Strand;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

  Mål og metode: I denne rapporten for Oppland fylke presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter 77 utvalgsflater lagt systematisk ut ...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Gunnbjørn Bremset;
  Publisher: NINA

  Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekni...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Halvard Leira;
  Publisher: NUPI

  Published: June 2016 Citation: Halvard Leira (2016). «Kvinner i diplomati og internasjonal politikk». Internasjonal Politikk, 74, 2: 1–9. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.450

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haugevik, Kristin M.;
  Publisher: Universitetsforlaget

  https://www.idunn.no/file/pdf/66817732/diplomati_paa_europeisk.pdf

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Friis, Karsten;

  En diskusjon av det siste Fagmilitære rådet (FMR) fra Forsvarssjefen Et ambisiøst fagmilitært råd

 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarseth, Elisabeth;
  Publisher: NUPI

  - I denne artikkelen gjøres det rede for hvordan nye teorier for investeringer under usikkerhet kan anvendes til å forklare bedrifters eksportbeslutninger. Det gis en empirisk analyse basert på eksportadferden til norske fiskeeksportører. Valg av eksportdestinasjon er s...

 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  I perioden 2012-2014 ble det gjennomført undersøkelser av bunndyr, ungfisk og gytefisk i nedre deler av Ålvundvassdraget, for å få en status for situasjonen i reguleringspåvirkete deler av vassdraget. Bunndyrundersøkelser ble gjennomført på fem tidspunkt i perioden 2012...

 • publication . Doctoral thesis . Other literature type . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sataøen, Hogne Lerøy;
  Publisher: The University of Bergen

  This thesis focuses on information and communication practises in Norwegian hospitals in the wake of several reforms in the hospital sector. In particular, I study the introduction of reputation and brand management (“omdømmehandtering”). Rethinking how to organize comm...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. - NINA Rapport 1015. 74 s. Formålet med denne undersøkelsen er å o...

73 research outcomes, page 1 of 8