Download Results
925 research outcomes, page 1 of 93
 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kallerud, Egil;
  Publisher: NIFU

  Minimal vekst og få satsinger i budsjettet for forskning og høyere utdanning i 2012

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høst, Håkon; Skålholt, Asgeir; Nore, Hæge; Tønder, Anna Hagen;
  Publisher: NIFU

  Evalueringen har fulgt forsøket med gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i fire ulike programområder i videregående opplæring gjennom hele 2011. Det omfatter Teknikk og industriell produksjon, Helse- og sosialfag, Bygg- og anleggsteknikk og Elektrofag. Fem fylkesk...

 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hovland, Grethe;
  Publisher: NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

  Forkurs for ingeniørutdanning gir muligheter for ungdom uten generell eller spesiell studiekompetanse til å kunne få adgang til ingeniørstudier, realfagsstudier eller annen høyere utdanning. Spesielt siden det i dag er relativt svak søkning til ingeniørutdanning og mang...

 • publication . Report . 1992
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kallerud, Egil;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  I denne rapporten gjennomgås og analyseres sentrale deler av den internasjonale litteraturen som behandler klassifisering av forskningsinnsats på ulike hovedkategorier. Strategisk forskning er en slik kategori som bl.a. har stått sentralt i debatten om utformingen av fo...

 • publication . Report . 1976
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kobberstad, Tor;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Rapporten gir en oversikt over metoder og modeller som har vært nyttet i arbeidet med arbeidsmarkeds- og utdanningsprognoser, og forsøker å vurdere disse nærmere, bl.a. i lys av nyere forskningsresultater. Den gir også en oversikt over arbeidet med arbeidsmarkeds- og ut...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Næss, Terje;
  Publisher: NIFU

  Som en del av arbeidet med å overvåke og analysere arbeidsmarkedet for høyere utdannede begynte NIFU for to år siden å utvikle en modell for fremskriving av befolkningens utdanning. Fremskrivingsmodellen er en demografi-basert stokastisk mikrosimuleringsmodell som frems...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Spilling, Olav R.; Langfeldt, Liv; Røste, Rannveig;
  Publisher: NIFU

  Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i 2010 og har som mål å styrke forskning for regional innovasjon og utvikling, og å mobilisere til økt forskningsinnsats i regionene. Ordningen har nå vært i drift i tre år, og et hovedinntrykk er at den gode utviklin...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandt, Ellen;
  Publisher: NIFU

  Rapporten tar opp følgende temaer: Arbeidsgiveres strategier og kriterier ved rekruttering av høyere utdannede. Svak eller sterk kobling mellom utdanning og jobb? Viktig kompetanse, kandidatenes kompetanse og kompetanseutvikling. Arbeidsorganisasjon og forventet fremtid...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Ingvild Marheim; Stensaker, Bjørn;
  Publisher: NIFU

  Høsten 1999 startet arbeidet med forprosjektet Innlandshøgskolen i Hedmark og Oppland. Prosjektet hadde sin bakgrunn i arbeidet med et utvidet regionalt utviklingsprogram for Hedmark og Oppland, og gjennom det oppfølging av Kompetansereformen. Fylkestingene i Hedmark og...

925 research outcomes, page 1 of 93