Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . Other literature type . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Annette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Björn;

  Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse i barnas ulike naturerfaringer. I tillegg til...

 • publication . Research . Book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bård Kleppe;
  Publisher: Telemarksforsking

  Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre. Resultatene for 2012 er nå klare. På toppen av Norsk kulturindeks i 2012 finner vi Røros. Røros framstår som en god kulturkommune på de aller fleste o...

 • publication . Book . Other literature type . 1994
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rekdal, Ole Bjørn;
  Publisher: Norse Publications

  This book is a revised version of the thesis I submitted in December 1991 as part of the requirements for the Cand. Polit. degree in social anthropology. The focus of the study is social and cultural processes among the Cushitic-speaking, agro-pastoral Iraqw of northern...

 • publication . Book . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratlie, Knut;

  Denne læreboken er ment som et supplerende læremiddel i faget Personbeskatning på 3. år innen studiet Økonomi og administrasjon med spesialisering innenfor regnskap ved høgskoler og universiteter. Læreboken er basert på skatteregler og –satser for inntektsåret 2013. Den...

 • publication . Book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bø, Sigrid; Eilertsen, Turid Følling;
  Publisher: Kolofon

  Boka tar leseren med på en kunnskapsreise om kulturminner og kulturmiljø. I den presenterer forfatterne de ulike sidene av kultur og kulturvernet samlet, både materielle og ikke-materielle kulturminner. Miljøet som omgir oss består av natur og kultur, og griper inn i hv...

 • publication . Book . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hyvik, Jens Johan;
  Publisher: Høyskoleforlaget

  Hvad har Norge været; hvad er det; hvad kan det blive?” Med disse spørsmålene innledet Jacob Aall boken Fædrelandske Ideer som ble utgitt i 1809. Spørsmålene varslet et høyt ambisjonsnivå, en vilje til å drøfte norske, nasjonale forhold på en ny måte i forhold til tidli...

6 research outcomes, page 1 of 1