Filters (5 )
Download Results
157 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Book . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinsholt, Kjell;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forelesninger i næringsmiddelkjemi.

 • publication . Book . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hammerlin, Yngve; Johnsen, Berit; Skuleberg, Andreas; Risvand, Kari Vilde; Storberget, Knut; Langås, Lars; Blymke, Øystein; Lind, Betty; Alatalo, Ilppo A.; Bronebakk, Kristin; ...
  Publisher: Kriminalomsorgen

  [...] Erkjennelsen av Inger Maries mangesidige engasjement, tenke- og væremåte uttrykkes ikke minst ved festskriftbidragenes mangfold. Titlene til innspillene og artiklene gjenspeiler talende nok også Inger Maries humanistiske perspektiv og mange interesser som medmenne...

 • publication . Book . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Presthus, Anne Marie; Næss, Gunnar; Tønnessen, Liv Kari Bondevik;
  Publisher: Høgskolen i Agder

  Dette er den første delrapporten i prosjektet "Evaluering av forsøk i Hå kommune". Høgskolen i Agder har i 2 år fulgt arbeidet med forsøk i Hå. Etter at forsøket er avsluttet sommeren 2002, skal analyser av innsamlede data gjøres ferdig, og det skal skrives sluttrapport...

 • publication . Book . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dyndal, Gjert Lage;
 • publication . Book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skånland, Hermod; Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks skriftserie brukes til å presentere viktig økonomisk forskning og sentrale analyser av økonomiske forhold. Det er derfor en særlig glede å kunne utgi tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland: «Doktriner og økonomisk styring – Et tilbakeblikk» i bankens skr...

 • publication . Part of book or chapter of book . Book . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingrid Rindal Lundeberg; Johan Fredrik Rye;
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk

  "Prison has always been an attractive object for study in the field of sociology. Few other areas of modern society demonstrate social reality’s fundamental ideas so clearly and obviously than prison. Social deviance and stigma, ostracism and integration, control and di...

 • publication . Book . 1977
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinsholt, Kjell;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
 • publication . Book . Doctoral thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Tore;
  Publisher: Norges musikkhøgskole

  Avhandling (Ph.D.) - Norges musikkhøgskole, 2008 Ved overgangen til en internettbasert, objektløs, digital musikkformidling, er det blitt mulig å betrakte det fysiske, analoge fonogram som representant for en historisk epoke som går mot sin slutt. I løpet av denne epoke...

 • publication . Book . 1997
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taraldsen, Gunnar;
  Publisher: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag
 • publication . Book . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrens...

157 research outcomes, page 1 of 16