Download Results
40 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Research . Other literature type . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordkvelle, Yngve Troye;
  Publisher: Høgskolen i Lillehammer

  I dette arbeidsnotatet prøves det å trekke noen grove linjer for hvordan man har oppfattet og foreskrevet undervisning i høyere utdanning i løpet av utviklingen av den høyere utdanning, spesielt knyttet til universitetene i Nord-Europa. Forelesningens utvikling, lærebok...

 • publication . Research . Other literature type . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Haslie, Anita; Øverland, Indra;
  Publisher: NUPI

  - Denne rapporten ser nærmere på norsk bistand til urfolk. Rapporten tar utgangspunkt i Norads statistiske database over de prosjekter som har rapportert urfolk som hovedmålgruppe i perioden 1999–2005. Databasen viser omfanget av det som rapporteres som urfolksbistand, ...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Gunnbjørn Bremset; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel;
  Publisher: NINA

  I perioden 2002-2013 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus for laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av reguleringen av vassdraget ut over dagens utsett...

 • publication . Master thesis . Other literature type . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Noordermeer, Lennart;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Gode data om egenskaper til ungskog er avgjørende for å kunne ta riktige beslutninger knyttet til skogskjøtsel, men fremskaffing av nøyaktige prediksjoner av disse egenskapene ut fra flybåren laser skanning (FLS) data er utfordrende. Hovedmålet med denne oppgaven var å ...

 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi A...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz;
  Publisher: Forlaget Nora

  Denne rapporten er skrevet av KUN på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt mellom KUN og Skeiv Verden. Rapporten er skrevet for alle som jobber direkte med, eller tematisk i tilknytning til, ensl...

 • publication . Report . Book . Other literature type . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bård Kleppe;
  Publisher: Telemarksforsking

  Denne studien undersøker hvilke motiver og tanker som ligger til grunn for at virksomheter velger å sponse en festival. Studien belyser også hva virksomhetene mener et godt samarbeid med en festival består av.

 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Østborg, Gunnel; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila; Næsje, Tor Fredrik;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjen...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandlund; Linløkken; Gjelland; Johnsen; Rognerud; Museth; Dokk; Garmo; B. Walseng;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Målsetningen for undersøkelsene i Osensjøen i 2013 var å fastslå status for fiskebestandene mer enn 30 år etter åpningen av Osa kraftverk i 1981. Mer spesifikt skulle vi også vurdere mulige effekter av planlagte endringer i reguleringen, dvs. overføring av vann fra de ø...

 • publication . Report . Other literature type . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjerustad, Cay; Smedsrud, Jørgen; Pedersen, Cathrine; Tømte, Cathrine;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen Deltakerundersøkelsen 2019 og fra en intervjuundersøkelse rettet mot skoleledere og -eiere. Deltakerundersøkelsen 2019 er rettet mot lærere som har...

40 research outcomes, page 1 of 4
Last index information