Filters (3 )
Download Results
2,666 research outcomes, page 1 of 267
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexandersen, Andreas Oskal;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Det er stadig økende mengde forskningslitteratur på livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser (ASF). Det synes å være felles konsensus vedrørende den nære tilknytningen mellom livskvalitet og livsløp (utfall). Behovet for nyansering av begrepet er sentralt...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kildal, Annette;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. U...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Immonen, Ingrid B;
  Publisher: Årbokkomitéen i samarbeid med Hammerfest historielag

  Historien om de finske flyktningene i Norge under vinterkrigen i Finland er lite omtalt, både i Finland og i Norge. Noe av deres historie har jeg funnet i arkiv, historisk litteratur, Olav Beddaris fremstillinger og Petsamo- Seuras publikasjoner. En viktig kilde har vær...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Varsi, Liv Inger;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Introduksjon Lungekreft er et stort helse- og samfunnsmessig problem i den vestlige verden. Lungekreft i sene stadier gir betydelige plager med blant annet dyspnø og smerter. De terapeutiske virkemidler man kan tilby i dag, har liten suksess i å behandle metastatisk syk...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvernmo, Helene Ballo;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Traumatiske hjerneskader vil stadig bli en viktigere årsak til mortalitet og morbiditet i vår del av verden. Nevrointensiv behandling tar sikte på å redusere og attenuere de skadelige konsekvensene av slike skader. Målet for denne oppgaven var todelt. Det første var å i...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjørnenak, Kai Arne;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Enorme mengder informasjon er tilgjengelig på internett for browsing og søk for folk på jakt etter informasjon. En økende del av denne informasjonsmengden er bilder, video og audio. Disse media-typene er ikke så lette å kategorisere og beskrive som en tekstlig ressurs. ...

 • publication . Conference object . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark;

  Presentasjon med fokus på bibliotekets rolle som veiviser og veileder i informasjonssamfunnet. Som bibliotek har vi kompetanse på kilder og kildebruk, og mange bibliotekansatte arbeider aktivt med å formidle kjerneverdier som kritisk tenkning og digital dannelse til sin...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bersvendsen, Agnete; Hauge, Mona-Iren;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Denne artikkelen undersøker hvordan voksne ser tilbake på sine opplevelser med å håndtere vold som de ble utsatt for av sine omsorgspersoner i oppveksten. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med syv voksne i alderen 18 til 60 år som alle har vokst opp i hjem der...

 • publication . Doctoral thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrvoll, Marit;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Denne avhandlingen er en studie av religiøsitet og tro i et samisk lokalsamfunn i dag, og er resultat av åtte måneders feltopphold i Måsske i Tysfjord. “Det eneste vi har byttet ut, er øverste guderekke”, uttalte en kvinne i lokalsamfunnet. Hun brukte et bilde fra den s...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjellstrup, Iselin;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Oppgaven tar for seg dølgsmålsproblematikken i 1700- tallets Nord- Norge. Gjennom studiet av dølgsmålssaker for denne perioden får man se hvilke tendenser og utviklingstrekk som 1700- tallet representerte vedrørende dølgsmålssaker. Oppgaven tar for seg de forskjellige f...

2,666 research outcomes, page 1 of 267
Last index information