Filters (3 )
Download Results
1,865 research outcomes, page 1 of 187
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pettersen, Sverre Jonas Sand;

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017 I denne oppgaven tar jeg for meg begrepet inkludering og ser på relevant teori i forhold til dette. Jeg går nærmere inn på det psykologiske læringsklimaets rolle i klassen, samt subjektive teorier om fe...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bratli, Sandra Lorette;

  Bacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017 Problemstilling som er benyttet er: Hvordan påvirkes elevenes motivasjon for kroppsøvingsfaget ved bruk av selvbestemmelsesteorien? Teoridelen danner rammeverket for diskusjonen av forskningsartiklene o...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie;

  Bacheloroppgave sykepleie, 2016 Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse vil ha behov for...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sund, Linn;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Problemstilling Skolen skal inneholde mer enn bare fag og har som oppgave å bidra til utvikling av hele eleven, både sosialt og faglig. Sosial kompetanse utvikles i en kontekst, og forhold som...

 • Temaet for denne masteroppgaven er: Sosialt entreprenørskap og måling av sosial verdi. Bedriftsevaluering av Gladiator AS og innovasjonen Aball1 – blir det skapt sosial verdi under bruken av Aball1 og hvilken form har den sosiale verdien? Sosialt entreprenørskap handler...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berget, Inger Kari;

  Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016. Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om barns opplevelser av overgangen fra barnehage til skole, og i hvilken grad de opptrer som subjekter i denne overgangen. Jeg har jobbet ved begge institusjone...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Benedicte Øverhaug;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013 Sammendrag: Temaet for denne oppgaven er vurdering, og jeg kommer også innpå temaet sosial læring. Problemstillingen lyder som følger: Hvorfor involvere elevene i egenvurdering som en del av vurdering for faglig og sosial ...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Monsen, Norvald Nytræ;
  Publisher: Norges Kemner- og Kommuneøkonomers forbund

  Artikkel publisert i Kommunal Økonomi, mars 2013 Fra artikkelen: I en tidligere artikkel i Kommunal økonomi har jeg gitt en innføring i forvaltningskameralistikk (FKAM) ved bruk av et talleksempel (se Monsen, 2011). Der argumenterte jeg for at kommuneregnskapet (KOM) bu...

 • publication . Research . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berg, Marit; Klein, Alexandra; Myromslien, Frøydis D.; Mytting, Tuva Sandsdalen; Stensvehagen, Marianne Torp;

  Norsk: På bakgrunn av en felles oppfattelse av at Høgskolen i Hedmark mangler et godt system til å sikre opplæring, veiledning og oppfølging av nytilsatte – med spesielt fokus på det pedagogiske området – har vi undersøkt høgskolens muligheter for bedre å kunne tilrette...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygard, Ole Kristoffer Grythe;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013 Sammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, 2...

1,865 research outcomes, page 1 of 187
Last index information