Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Finne, Håkon; Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Madsen, Einar Lier; Bjørkan, Maiken;
  Publisher: SINTEF

  Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrvoll, Elin Rose; Magnussen, Tone; Johansen, Thomas; Dale, Brigt; Thuestad, Alma; Barlindhaug, Stine;
  Publisher: Norsk institutt for kulturminneforskning

  «Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge» er en del av kunnskapsinnhentingen som ble initiert på bakgrunn av Meld. St. 10 (2010 – 2011). Kunnskapen som samles inn, skal brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene ute...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bardal, Kjersti Granås;
  Publisher: Nordlandsforskning
 • publication . External research report . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian;
  Publisher: Norut

  publishedVersion

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elvegård, Kurt-Idar Løkke; Tøssebro, Jan; Olsen, Terje; Paulsen, Veronika;
  Publisher: NTNU Samfunnsforskning AS

  I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, s...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Source at: <a href=http://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03> http://doi.org/10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03</a> Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen b...

 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lie, Malene Paulsen;
  Publisher: Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
7 research outcomes, page 1 of 1
Last index information