Filters (4 )
Download Results
4,789 research outcomes, page 1 of 479
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reinshorn, Kjersti Hinna;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy studies At grensene mellom det private og det offentlige er mindre tydelige er verken en ny erkjennelse eller særlig omdiskutert, og grensene er forskjøvet ytterligere som følge av utviklingen av nettet. Grenseforskyvningen innebærer en drein...

 • publication . Book . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinsholt, Kjell;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forelesninger i næringsmiddelkjemi.

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heksem, Anne Line Gudevold;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Byplanlegging har de senere årene vært preget av grønne visjoner og planlegging for bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet. Fokus på sykkelen som fremkomstmiddel har ført til en stor interesse for sykkelekspressveger ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsan, Espen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Den atlantiske laksen (Salmo salar) er en anadrom art som benytter ferskvann som oppvekststed før den smoltifiserer og starter utvandring mot sjøen. Under smoltutvandringen i Vossovassdraget våren 2015 ble det påvist stort bortfall av smolt i Evangervatnet. Det ble fore...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kvalsund, Knut Lid;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Structural engineering Høye konstruksjoner utsatt for jordskjelvlast har ikke tidligere vært noe stort problem her i Norge, siden vi er i et såkalt lavseismisk område. Men etter den nye jordskjelvstandarden (Eurocode 8) ble gjeldende, må alle nye bygg...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Isaksen, Eivind Johan;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken utarbeide, eller ...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Anders W.;
  Publisher: Norwegian Unviersity of Life Sciences, Ås

  Fôropptaket er den mest kritiske faktoren for en geits kvantitative melkeproduksjon. Det er også viktig for fôrutnyttelsen. Ved fôrplanlegging er det i mange tilfeller nyttig å kunne forutsi hvor stor det frivillige fôropptaket vil bli. Forholdene som regulerer fôroppta...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hemma, Marte;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Paradokset med samtidig samarbeid og konkurranse kalles samkonkurranse. Samkonkurranse kan skape problemer for kunnskapsutviklingen i bedrifter dersom den ikke håndteres riktig. Nettopp derfor er den et viktig element for at integrasjonsprosessen skal resultere i en løn...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexander, Jan; Andreassen, Åshild Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Andersen, Lene Frost; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Iversen, Per Ole; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Næss, Bjørn; ...
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andreassen, Børge; Myrstad, Øystein;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Vi har undersøkt anbefalinger for bruk av low-flow inhalasjonsanestesi. Gjennomgang av forskning avdekket sprikende anbefalinger. Vi erkjente et behov for å oppsummere og kvalitetsvurdere forskningskunnskapen, og i tverrfagl...

4,789 research outcomes, page 1 of 479