Filters (4 )
Download Results
2,865 research outcomes, page 1 of 287
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian;

  Bacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2012 Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Toft, Susanne Lie;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne oppgaven er basert på kvalitative intervjurunder hvor spørsmålene har omfattet risikofordelingen i Statens vegvesen sine driftskontrakter. Det er valgt å intervjue representanter fra både Statens vegvesen og ulike entreprenø...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Popovic, Ana Srdana; Øyjord, Marit Lande;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2017 Oppgavens tema er jobbtilfredshet blant ansatte i eldreomsorgen i Oslo. Jobbtilfredshet handler i all enkelhet om hvor fornøyd man er med jobben sin. Det dreier seg som regel om flere aspekter ved...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikemo, Irene Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tran, Tony Toan Vuong;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Hensikten med denne oppgaven var å utforske viktigheten av digital strategi, innovasjon og ledelse for at bedrifter skal lykkes med en digital transformasjon. Samfunnet har utviklet seg mot en mer digital hverdag og virksomheter m...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Thorbjørn;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Cybernetics and signal processing Det finnes per i dag ingen gode modeller for regulering av blodsukker for personer med type 1 diabetes (TDM1). Blodsukkeret påvirkes av mange kjente og ukjente faktorer, noe som gjør det komplisert å modellere. Dersom...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Tove;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Denne studien ønsker å beskrive hva som foregår på et pedagogisk ledermøte i en liten barnehage i Norge. Det er forsøkt å finne frem til hvordan en kan forstå at læring slik den foregår i en kontekst med kollegasamtaler på et pedagog...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvedt, Maren Stabel;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Tema for denne oppgaven er hvordan motivasjonelle faktorer som målorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima er relatert til selvoppfatning og emosjonelle problem blant danseelever i videregående skole. Målorienteringsteor...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Bjørn Sebastian;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Denne kvalitative studiens utgangspunkt var problemstillingen; hvordan utformet Bouvet Rogaland en strategi for å skape vekst i et nedgangsmarked - og hvordan ble strategien implementert? For å besvare dette blir det formulert 4 fors...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne;
  Publisher: Handelshøyskolen BI

  Bacheloroppgave i Markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2018 I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere...

2,865 research outcomes, page 1 of 287