Filters (4 )
Download Results
2,400 research outcomes, page 1 of 240
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Toft, Susanne Lie;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Denne oppgaven er basert på kvalitative intervjurunder hvor spørsmålene har omfattet risikofordelingen i Statens vegvesen sine driftskontrakter. Det er valgt å intervjue representanter fra både Statens vegvesen og ulike entreprenø...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikemo, Irene Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tran, Tony Toan Vuong;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Hensikten med denne oppgaven var å utforske viktigheten av digital strategi, innovasjon og ledelse for at bedrifter skal lykkes med en digital transformasjon. Samfunnet har utviklet seg mot en mer digital hverdag og virksomheter m...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Thorbjørn;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Cybernetics and signal processing Det finnes per i dag ingen gode modeller for regulering av blodsukker for personer med type 1 diabetes (TDM1). Blodsukkeret påvirkes av mange kjente og ukjente faktorer, noe som gjør det komplisert å modellere. Dersom...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Berge, Tove;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Denne studien ønsker å beskrive hva som foregår på et pedagogisk ledermøte i en liten barnehage i Norge. Det er forsøkt å finne frem til hvordan en kan forstå at læring slik den foregår i en kontekst med kollegasamtaler på et pedagog...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordsletten, Christine;
  Publisher: OsloMet

  Nordsletten er interessert i teknologistøttet læring, og ønsket å få dypere innsikt i hvilke faktorer som kan ha betydning for læringsprosessene og måten studentene går frem på i sitt studiearbeid. Seks studenter er intervjuet etter å ha deltatt i et konkret undervisnin...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tvedt, Maren Stabel;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Tema for denne oppgaven er hvordan motivasjonelle faktorer som målorientering og opplevelse av det motivasjonelle klima er relatert til selvoppfatning og emosjonelle problem blant danseelever i videregående skole. Målorienteringsteor...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Bjørn Sebastian;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Denne kvalitative studiens utgangspunkt var problemstillingen; hvordan utformet Bouvet Rogaland en strategi for å skape vekst i et nedgangsmarked - og hvordan ble strategien implementert? For å besvare dette blir det formulert 4 fors...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strømme, Steffen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Industrial economics Offentlige aktører har et stort ansvar ved å forvalte samfunnets midler på en effektiv måte. Dersom dette ansvaret ikke blir overholdt i offentlige anskaffelser, vil det føre til fravær i konkurranser, og samfunnsmessige verdier v...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bleie, Eline Bø; Petersen, Alexander; Hansen, Hilde Leifseth;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn og hensikt: Støy på operasjonsstua er en helserisiko for både pasient og helsepersonell. Støy påvirker personalets evne til å tenke klart og kommunisere. Med økt stressnivå påvirkes risikoen for pasientskader. Ved a...

2,400 research outcomes, page 1 of 240