Download Results
105 research outcomes, page 1 of 11
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endresen, Elisabet Bjerkeset;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Elever med autisme er i dag representert som én prosent av alle elever i norsk skole. Likevel tyder forskning på at mange lærere ikke kjenner seg forberedt til å undervise elever med autisme, og at mange elever får spesialundervisnin...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sandmoen, Kristian;

  Master's thesis in Automation and signal processing I denne masteroppgaven er det blitt utført forsøk for å utforske anvendelsen av Kalmanfilter på biologiske prosessmodeller. Først har det blitt implementert en modell for et biologisk kontrollmotiv. Deretter har et lin...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Toresen, Maria;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Denne studien har undersøkt hvordan faglærere i barneskolen erfarer klasseledelse. Bakgrunnen for dette er at det finnes lite forskning om faglærere, samt antydninger om en sterkere fagspesialisering i barneskolen. Fagmiljøet tar til...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Klausen, Inger Johanne;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education. Tema for denne masteroppgaven var å sette fokus på hvordan personalet i barnehagen forstår mobbeatferd, og hva som gjøres for å forebygge, avdekke og stanse slik atferd. Rammeplanene viser til at barnehagen skal arbeide for å sikre ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pricop, Ana Maria; Høili, Kim Frode;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Nursing science Bakgrunn: Medisinsk forskning frembringer stadig ny kunnskap som gir muligheter for mer avanserte behandlingsmetoder. Dette krever at intensivsykepleiere holder seg oppdatert innen forskning og anvender den nye kunnskapen i klinisk pra...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fyllingen, Hilde; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta;
  Publisher: Universitetet i Stavanger: Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Statens vegvesen I perioden 7.mai til 13. juli 2018 gjennomførte Arkeologisk museum arkeologiske utgravninger på gårdene Østabø gnr. 9, Bjørkhaug gnr. 10 og Skeie gnr. 11 i Sandeid, Vindafjord kommune. Bakgrunn for de arkeologiske registeringene og senere...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marit Ursin; Ingunn T. Ellingsen; Ingunn Studsrød;
  Publisher: Norsk senter for barneforskning

  FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning skal sikre barn rett til beskyttelse, informasjon og medvirkning. Til tross for økt forskning på implementering av barns rettigheter, er det lite forskning på hvordan barns rettigheter kommer til uttrykk på tvers av ulike velferds...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Palmer, Andreas;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management Politiet er gitt rollen som den sentrale aktøren i sivilsamfunnets beredskap, og vil ha en viktig funksjon når en krise inntreffer. Politimesterens operative stab vil overta ledelses- og koordineringsansvaret når den ordinære linjelede...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nærøy, Arne Johan; Floor, Jane; Kutschera, Morten;
  Publisher: Universitetet i Stavanger: Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Undersøkelsen av Lok. II Dyrnes, Venja gnr. 61 Finnøy k. var et tidlig og viktig bidrag til forskning om den eldste bosetning i Rogaland og på Sørvestlandet. I løpet av de to årene undersøkelsen foregikk ble d...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hunstad, Anette;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Mental health and addiction issues Tiden etter heldøgns rusbehandling er en kritisk fase i recoveryprosessen for rusmiddelavhengige. Kunnskap om hvordan denne tiden forberedes og oppleves er viktig for å gi denne gruppen et optimalt behandlingstilbud ...

105 research outcomes, page 1 of 11