Filters (4)
Download Results
767 research outcomes, page 1 of 77
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Digernes, Pål Hoås;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Didactics of mathematics for primary school Dette er en masteroppgave i matematikkdidaktikk som sammenligner åtte lærebøker fra M74 til LK06. Målet mitt med denne oppgaven er å undersøke: - Hvilke kognitive krav kreves for å løse geometrioppgavene i l...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nyland, Astrid; Eilertsen, Krister Scheie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Stavanger: Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Riksantikvaren Rapporten omtaler sikringsundersøkelse av steinalderboplass ID.225014, utført i regi av Arkeologisk museum, UiS, i november 2018. Lokaliteten ligger i skrånende terreng i en nordøstvendt vik på Trælen, Ølberg, Sola kommune i Rogaland. Den b...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjelsvik, Peter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Finansiell bærekraft har vært og er et langvarig mål for det norske offentlige helsevesenet. De siste årene har landets offentlige helsevesen implementert krav om risikostyring for å komplementere sin langsiktige st...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Silje;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change Management Sammendrag Masteroppgaven er bygget opp på en kvalitativ forskningsmetode som tar utgangspunkt i ustrukturerte intervju med 6 informanter. Studien fokuserer på jobbstress i relasjon til New Public Management (NPM) og hvordan man kan ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Cardozo, Ann Elisabeth Laksfoss;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Stavanger : Universitetet i Stavanger

  This dissertation explores how Norwegian migrants in Alicante (1965-2014) have maintained transnational networks in both countries. One of the central claims of this historical study is that European integration processes have facilitated retirement migration from Norwa...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Madsen, Cecilie Krohn; Puente, Linn Marita Holstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change Management Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan garnforhandlere forholder seg til digitalisering. Vi har arbeidet ut fra følgende problemstilling: “Hvilke strategier bruker garnforhandlere for å overleve i et mar...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Siddique, Neringa Noreen; Linkeviciene, Diana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Accounting and auditing Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på̊ rettskilde analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det var også gjennomført intervju med NAV og Skatteetaten, som er kompetente myndigheter i saker som gjeld...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Grøtting, Ellen Anniken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Sports and physical education Humor finnes i alle kulturer og er et kompleks fenomen med mange funksjoner. De fleste assosierer humor med noe positivt, men det finnes også en negativ side som ikke er like eksponert. Lite er så langt gjort for å forstå...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alfheim, Linn Beate; Granholt, Elise Mariann;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Business David Graeber hevder at majoriteten av dagens arbeidsmarked er preget av meningsløse bullshit jobs. I hvor stor grad samfunnet består av disse har vært et hett diskusjonstema de siste årene, spesielt med tanke på at det kan være problematisk ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Neraas, Håkon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Mechanical engineering Hensikten med denne oppgaven er å undersøke behovet for inspeksjoner for å oppdage sprekkvekst i et kritisk knutepunkt på en offshore jacket underlagt syklisk bølgebelastning. Det er studert hvor ofte det er nødvendig med inspek...

  Add to ORCID
767 research outcomes, page 1 of 77