Download Results
96 research outcomes, page 1 of 10
 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lillehammer, Grete;
  Publisher: Stockholm : Vitterhetsakademien
 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stormark, Jarle;
  Publisher: Universitetsforlaget

  In 2 Corinthians 4:16–5:10 Paul points out that he prefers «rather to be absent from the body and to be present with the Lord». This statement of Paul has been interpreted to mean that Paul prefers an existence for the soul without the body in an intermediate state befo...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsa Karin Elisabet Dahlin Hauken;
  Publisher: Norsk arkeologisk selskap

  The introduction of the rotary quern in South West Norway This article presents the main findings of the work on early rotary querns in Rogaland, as part of The Norwegian Millstone Landscape research project initiated by the Norwegian Geological Survey (NGU). Querns are...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skottene, Ragnar;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Within modern philosophy and theology there seems to be a common agreement that all humans need to live freely inside – and not outside – of good interpersonal relations. This need arouses the question of relational qualities and conditions for the sake of real freedom....

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Schanche Selbekk; Silje Lill Rimstad; Inger Eide Robertson;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Fadderuken er et årlig arrangement ved norske høyskoler og universiteter spesielt rettet mot nye studenter med målsettingen om å legge til rette for et godt og inkluderende studentmiljø. Et kjennetegn ved arrangementet er at det konsumeres mye alkohol. Den alkoholdrevne...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Osmundsen, Petter;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Fallende produksjonsrate og sterk kostnadsvekst fremskynder nedstengningstidspunktet for mange felt på norsk sokkel. Det haster derfor med tiltak for å forlenge levetiden på feltene og for å øke utvinningsgraden. Det er forhold som taler for at det finnes prosjekter for...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Harald S.;
  Publisher: Fagbokforlaget

  I artikkelen drøftes leasing og utsatt skatt. Utsatt skatt og leasing er ikke drøftet i nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder. Forfatteren har heller ikke funnet vitenskapelige artikler om temaet. Både finansiell og operasjonell leasing skaper spesielle utsatt...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Osmundsen, Petter;
  Publisher: Fagbokforlaget

  Kredittilsynet har nylig underkjent nye styrerepresentanter i et meglerhus på grunn av manglende kompetanse. Beslutningen er kanskje noe situasjonsbetinget, men reiser et viktig spørsmål: bør styrerepresentanter kjenne bransjen bedriften er i? Valgkomiteen i StatoilHydr...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter;
  Publisher: Samfunnsøkonomens forening

  Dette er en elektronisk versjon av en artikkel som stod på trykk i Økonomisk forum (tidligere tittel på tidsskriftet Samfunnsøkonomen), vol. 60, nr 7, 2006. http://samfunnsokonomene.no/utgivelsesar/2006/ Letevirksomheten er en kritisk forutsetning for feltutvikling og p...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skottene, Ragnar;
  Publisher: Universitetsforlaget

  During the last three or four decades the so-called «Faith Movement» has made great success in many Christian areas of the world. Traditional churches have been influenced by the «power» of this movement, and a lot of new «Faith Churches» have been established in the US...

96 research outcomes, page 1 of 10