Filters (3 )
Download Results
2,104 research outcomes, page 1 of 211
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johannessen, Anna-Louise;

  Master's thesis in Risk Management and Societal Safety Oppgaven er gjennomført som en kvalitativ casestudie av samarbeidet mellom Safetec og Jernbaneverket i forbindelse med kartlegging av sikkerhetskulturen i Jernbaneverket. Datainnsamlingen fra dette forskningsprosjek...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikemo, Irene Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bleie, Eline Bø; Petersen, Alexander; Hansen, Hilde Leifseth;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn og hensikt: Støy på operasjonsstua er en helserisiko for både pasient og helsepersonell. Støy påvirker personalets evne til å tenke klart og kommunisere. Med økt stressnivå påvirkes risikoen for pasientskader. Ved a...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  With, Ruben;
  Publisher: Stavanger: Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum

  Oppdragsgiver: Riksantikvaren Ved metallsøk ble det på Sønnanå i Vindafjord kommune i Rogaland funnet en kobberlegeringskniv, antagelig fra eldre bronsealder, periode III. Kniven hadde et krumt blad og rammeskaft. Under konserveringsbehandlingen av gjenstanden ble det g...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordaune, Kristin;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Bakgrunn: Ni av ti norske arbeidstakere drikker alkohol, samtidig drikker mange norske arbeidstakere mer enn WHOs anbefalte grenseverdier. Selv om det ikke er vanlig å drikke alkohol i den primære arbeidstiden, drikkes det g...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorentzen, Bjørn Sebastian;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Change management Denne kvalitative studiens utgangspunkt var problemstillingen; hvordan utformet Bouvet Rogaland en strategi for å skape vekst i et nedgangsmarked - og hvordan ble strategien implementert? For å besvare dette blir det formulert 4 fors...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Spierings, Brenda;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Barn begynner på skolen med store variasjoner i vokabularstørrelse. Vokabular spiller en viktig rolle i lesing og elevenes akademiske suksess. Samfunnets krav til literacy øker, og elevenes vokabularstørrelse er en begrensende hovedf...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tofteland, Berit;
  Publisher: Universitetet i Stavanger

  Doktorgradsavhandling Det empiriske materialet i denne avhandlingen er gruppeintervjuer med ansatte på fire småbarnsavdelinger om måltidet. Intensjonen er å få kunnskap om a) hvordan måltidsfellesskap konstrueres diskursivt i samtalene og b) hvordan en i et demokratiper...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Kenneth;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Didactics of mathematics in Primary School Sammendrag Denne oppgaven har fokusert på motivasjon i tilknytning til Leonid Zankovs undervisningsmodell for utviklende opplæring. Modellen har i Norge fått kallenavnet «russisk matematikk». Min problemstill...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørskår, Tara Katarina;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Health and social sciences Stadig flere ungdommer har psykiske problemer, noe som har ført til en sterk økning i antallet som får behandling innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Hensikten med denne studien var å bidra med kunnskap knyttet til ...

2,104 research outcomes, page 1 of 211
Last index information