Download Results
986 research outcomes, page 1 of 99
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Eika, Torbjørn;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG. I denne rapporten studeres virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonomet...

 • publication . Article . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rolland, Asle;
  Publisher: Samfunnsøkonomenes Forening

  Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Samfunnsøkonomenes Forening. Det britiske medieinvesteringsselskapet Mecoms oppkjøp av Orkla Media vil bli en test for det norske mediesystemet. Er det tilstrekkelig robust til å absorbere, eventuelt isolere Mecom, eller vil Mec...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gulbrandsen, Trygve Jens;
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Thoresen, Thor Olav; Jia, Zhiyang; Nygård, Odd Erik; Vattø, Trine Engh;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  I denne rapporten er ambisjonen å besvare spørsmålet om skattesystemet i 2019 er mer eller mindre omfordelende enn skattesystemet i 2013. Dette spørsmålet besvares ved å anvende skattesystemer i tidsperioden 2013–2019 på én og samme inntektsfordeling. Tidligere har vi a...

 • publication . Article . 2001
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stølen, Nils Martin;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt i demografiske og økonomiske modeller har Statisti...

 • publication . Research . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fretheim, Anni S.;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av event...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hansen, Kathrine Loe;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ Norge ligger allerede over det utslippsnivået for klimagasser som vi har forpliktet oss til gjennom Kyotoavtalen. Likevel ser det ut til at de norske utslippene kommer til å øke fram...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæther, Jan-Petter;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ Det er store forskjeller i boutgifter mellom landsdelene, men det er forholdsvis små forskjeller i oppfatningen av hvorvidt boutgiftene er tyngende. Agder/Rogaland og Sør-Østlandet e...

 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kolshus, Kristine Erlandsen; Sagelvmo, Ingunn;
  Publisher: Statistisk sentralbyrå

  Økonomiske analyser er tilgjengelig via www.ssb.no Statistisk sentralbyrå publiserte nylig endelige nasjonalregnskapstall for 2003 og foreløpige tall for 2004. De endelige tallene for 2003 viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) var 0,7 prosentpoeng høyere enn tidligere ...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røed, Marianne; Schøne, Pål; Umblijs, Janis;
  Publisher: Institutt for samfunnsforskning

  For å gi flyktninger grunnleggende kompetanse, og dermed en mer solid basis for å delta i arbeid og utdanning, startet myndighetene i 2004 introduksjonsordningen for flyktninger. Dette er et to- til treårig heltids kvalifiseringsprogram, der flyktningene i tillegg til å...

986 research outcomes, page 1 of 99