Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari;

  Kapittelet gir en innføring i likestillingspolitikk i Norden og Europa og undersøker fem forventninger om forholdet mellom europeisk integrasjon og nordisk likestillingspolitikk. 1. Stemmer oppfatningen om at nordisk likestillingspolitikk generelt er lite påvirket av EU...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari;

  I dette kapittelet behandler vi systematisk EUs betydning for endirnger i norsk likestillingspolitikk fra midten av 1990-årene. Diskusjonen er inspirert av europeiseringsteori, som vektlegger hvordan ideer og politikk fra EU-nivå filtreres gjennom nasjoanale og locale m...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Axel West;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik;
 • publication . Part of book or chapter of book . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bernard Enjolras; Ivar Eimhjellen;

  <jats:p>This chapter introduces the book’s main topics and analytical frame. With the development of societal meta-processes of change such as digitalization, individualization and globalization, the condition of collective action are under transformation. The main ques...

5 research outcomes, page 1 of 1