Filters (4 )
Download Results
1,387 research outcomes, page 1 of 139
 • publication . Report . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johansen, B., Tømmervik, H. & Karlsen, S.R. 2009. Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser. NINA Rapport 456. 54 s. I plantegeografisk sammenheng inndeles vegetasjonen på Svalbard i tre plantegeografiske ...

 • publication . Master thesis . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikholt, Steinar;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola; Saksgård, Laila; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Berggren, Kai;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye sommertemperaturer) og gunstige geologiske forhold. Det e...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Bergan, M.A. 2020. Biologisk overvåking av Gaula og Enganbekken ved Støren i forbindelse med utslippskonsesjon for Norsk Kylling AS. Årsrapport for 2019. -NINA Rapport 1732. Norsk institutt for naturforskning. Høsten 2019 ble det foretatt undersøkelser av ungfisk av lak...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Iversen, Marianne; Johnsen, Trond Vidar; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K.-B., Frivoll, V., Iversen, M., Johnsen, T. og Jacobsen K.O. 2005. Biologisk mangfold: Målselv kommune. - NINA Rapport 46. 117 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansva...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim; Bakkestuen, Vegar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Olsen, S.L., Åström, J., Hendrichsen, D., Bjerke, J. W., Blaalid, R., Töpper, J. & Bakkestuen, V. 2017. Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. – NINA Rapport 1393. 116 s. Spredning av fremmede arter utgjør en stor truss...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn;
  Publisher: NINA

  Denne rapporten omhandler vannkvalitet, krepsdyr og fisk i Store Kvernevatn og Langevatn-magsinet (Langestølstjern, Roddeivsvatn, Sandvatn og Langevatn), og i tre reguleringspåvirk-ede innsjøer; Lisle Kvernevatn (nedstrøms Store Kvernevatn), Tjørni (nedstrøms Langevatn-...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy vernev...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Frivoll, Vigdis Irene; Sortland, Frantz*; Lorentsen, Nils Helge; Riser, Christian Wexels; Jensen, Anette; Våge, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strann, K.-B. (red.), Frivoll, V., Sortland, F., Lorentzen, N.H., Riser, C.W., Jensen, A. og Våge, H. 2012. Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge – NINA Rapport 833. 63s. Rundt 42 par svarthalespover ble påvist som hekkende eller sterkt ter...

1,387 research outcomes, page 1 of 139