Filters (4 )
Download Results
4,095 research outcomes, page 1 of 410
 • publication . Book . 1979
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Steinsholt, Kjell;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Forelesninger i næringsmiddelkjemi.

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. 2006. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. – NINA Rapport 202. 36 s. Prosjektet har gitt en oversikt over status for hekkende og overvintrende vannfugl og havørn, samt oter og kystsel i verneområdene i Froan. Området har sær...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Heksem, Anne Line Gudevold;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Byplanlegging har de senere årene vært preget av grønne visjoner og planlegging for bærekraftige byer. Et viktig ledd i denne utviklingen er menneskelig bevegelse og mobilitet. Fokus på sykkelen som fremkomstmiddel har ført til en stor interesse for sykkelekspressveger ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åsan, Espen;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Den atlantiske laksen (Salmo salar) er en anadrom art som benytter ferskvann som oppvekststed før den smoltifiserer og starter utvandring mot sjøen. Under smoltutvandringen i Vossovassdraget våren 2015 ble det påvist stort bortfall av smolt i Evangervatnet. Det ble fore...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Anders W.;
  Publisher: Norwegian Unviersity of Life Sciences, Ås

  Fôropptaket er den mest kritiske faktoren for en geits kvantitative melkeproduksjon. Det er også viktig for fôrutnyttelsen. Ved fôrplanlegging er det i mange tilfeller nyttig å kunne forutsi hvor stor det frivillige fôropptaket vil bli. Forholdene som regulerer fôroppta...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hemma, Marte;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Paradokset med samtidig samarbeid og konkurranse kalles samkonkurranse. Samkonkurranse kan skape problemer for kunnskapsutviklingen i bedrifter dersom den ikke håndteres riktig. Nettopp derfor er den et viktig element for at integrasjonsprosessen skal resultere i en løn...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Alexander, Jan; Andreassen, Åshild Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Andersen, Lene Frost; Hjeltnes, Brit Kristine; Hofshagen, Merete; Iversen, Per Ole; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Næss, Bjørn; ...
  Publisher: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Beheim, Beate;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Sykehus ansees som et sårbart og lukket miljø, et innemiljø framfor et utemiljø, et miljø der mennesker i sårbare situasjoner får hjelp. For mange kan en slik livssituasjon oppleves som stressende og mange møter på følelse av mangel på kontroll over egen situasjon. Stud...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten 2006 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske und...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer...

4,095 research outcomes, page 1 of 410