Download Results
16 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . Other literature type . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid;
  Publisher: Telemarksforsking

  Hvordan er arbeidslivet til utøvende kunstnere? Deres arbeidsdag, de fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, deres forhold til kunstnerrollen og deres veier til en kunstnerkarriere. Hvordan organiseres de utøvende institusjonene, og hvordan opplever de ansatte denne or...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Bongard, Terje; Gunnbjørn Bremset; Kvingedal, Eli; Diserud, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Østborg, Gunnel;
  Publisher: NINA

  I perioden 2002-2013 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus for laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av reguleringen av vassdraget ut over dagens utsett...

 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Jensås, Jan Gunnar;

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi A...

 • publication . Report . Other literature type . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gunnbjørn Bremset; Østborg, Gunnel; Aronsen, Tonje; Saksgård, Laila; Næsje, Tor Fredrik;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Bremset, G., Østborg, G.M., Aronsen, T., Saksgård, L. & Næsje, T.F. 2015. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2015. - NINA Rapport 1213 Undersøkelsene i Altaelva og Repparfjordelva er en videreføring av et undersøkelsesprogram som har vært gjen...

 • publication . Master thesis . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vikholt, Steinar;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i barnevernstjenestens hjelpetiltak til foreldre med en kognitiv svikt/funksjonsnedsettelse. Den har gjennom sin problemstilling et formål å forstå hvordan makten påvirker og fremkommer i foreldreveiledningen som blir gitt til disse...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ugedal, Ola; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove; Hvidsten, Nils Arne; Bremset, Gunnbjørn;
  Publisher: NINA

  Bævra er et sterkt regulert vassdrag hvor 43 % av nedslagsfeltet ved reguleringen i 1963 er overført til Svorka kraftsasjon som ligger ca. 3,7 km ovenfor vassdragets utløp i sjøen. Den Lakseførende strekning er 20,2 km, hvorav de øverste 5 km er uregulert, og en strekni...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Eide, Ove; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Lund, Egil; Ulvan, Eva M.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2014. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Sluttrapport for perioden 2009-2013. - NINA Rapport 1015. 74 s. Formålet med denne undersøkelsen er å o...

 • publication . Master thesis . Other literature type . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Somby, Tor Erik; Åstrøm, Jonas Karlsen;

  I denne avhandlingen har vi studert velkjente temaer innenfor merkelitteraturen; merkeposisjonering og merkekonseptene. Dette er den første studien på norsk som bidrar til forståelsen av sammenhengen mellom disse to fagområdene. Vårt forskningsspørsmål er: ”Hvordan påvi...

 • publication . Report . Other literature type . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Gunnbjørn Bremset; Finstad, Bengt; Havn, Torgeir; Jensås, Jan Gunnar;

  Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset, Bengt Finstad, Torgeir Havn og Jan Gunnar Jensås. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2015. - NINA Rapport 1249. 52 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestande...

 • publication . Report . Other literature type . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stokke, Sigbjørn;
  Publisher: NINA

  Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som oper-atør. Anlegget er plassert i et område som ifølge Norsk Hydro sin egen konsekvensutredning (2002) er i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette et v...

16 research outcomes, page 1 of 2