Filters (4 )
Download Results
3,647 research outcomes, page 1 of 365
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjellemyr, Ida;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Avhandlingen er en del av paraplyprosjektet ”Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark”, som har til hensikt å se på ulike prosesser som kan lede til frafall eller gjennomføring i skolen. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i ungdommers fortellinger om idrett og ...

 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene;

  1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper har vi utført refraksjoner og arbeid på verksted...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. 2006. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. – NINA Rapport 202. 36 s. Prosjektet har gitt en oversikt over status for hekkende og overvintrende vannfugl og havørn, samt oter og kystsel i verneområdene i Froan. Området har sær...

 • publication . Research . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg;
  Publisher: Telemarksforsking

  Hvordan er veksten i Vestre Toten sammenliknet med andre regioner i landet? Og hva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Vestre Toten? Og hva skal til for at Vestre Toten skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene vi håper å svare på i denne rapporten. Vestre...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Damsgaard, Hilde Larsen;
  Publisher: Utdanningsforbundet

  Å tilpasse undervisningen slik at mange - for ikke å si alle - kommer med, er en stor utfordring. I denne artikkelen drøftes vurdering, og det fremmes en rekke forslag til en mer inkluderende undervisning

 • publication . Article . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eide, Ketil;
  Publisher: Norsk senter for barneforskning
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten 2006 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske und...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Bremset, G., Davidsen, J.G., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L. & Sægrov, H. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. – NINA Rapport 1298, 46 sider. I 2016 ble det gjenno...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fuglestad, Cathrine;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge

  «Hvordan kan «genuine erfaringer» bidra til at dybdelæring kan oppstå i kunstfaglige prosesser? Med Fagfornyelsen høsten 2020 introduseres dybdelæring som nytt begrep i læreplanen. Gjennom avhandlingen ville jeg skape innsikt i hvordan dybdelæring kan forstås og oppstå ...

3,647 research outcomes, page 1 of 365