Download Results
4,277 research outcomes, page 1 of 428
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Reberg, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Sandvik Coromant ønsket et prosjekt for å kartlegge hvorvidt laserbasert måling av verktøyposisjon kan være et av deres neste prosjekter, for å fortsatt være markedsledende på høyteknologisk maskineringsutstyr også i årene som kommer. Det foreligger en tanke om at laser...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsen, Øyvind Asbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I forbindelse med prosjektet ferjefri E39, er Statens vegvesen interessert i samarbeid med parter der motivasjonen er relevant forskning til prosjektet. Derfor har Statens vegvesen og NTNU inngått en avtale hvor studentene kan skrive sin master oppgave i regi av Statens...

  Add to ORCID
 • Formålet med denne undersøkelsen er å skape innsikt i rådgivning fra et klientperspektiv, gjennom å utforske studenters subjektive syn på rådgivningen på sine studiesteder. I denne sammenheng fremheves aspekter som skaper positiv opplevelse av rådgivning. Dette knyttes ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rooth, Tuva Gravbråten;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Bergindustrien er avhengig av finansielle investeringer. For å beskytte eksterne investorer fra villedende informasjon og uadressert risiko er det utarbeidet en rekke internasjonale rapporteringsstandarder som setter retningslinjer for hvordan mineralske leteresultater,...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ødegård, Ingrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Det er blitt utført flere studier på minoritetsjenter og deres lave idrettsdeltakelse. Det er derimot ikke blitt forsket mye på prosjekter som har hatt som uttalt mål å virke inkluderende og integrerende på denne gruppen. Det er derfor jeg i denne studien ikke bare har ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Delp, Marianne Sundbø;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Denne masteroppgaven er et ”case-study” av prosjekt Ulven som er et større boligpro- sjekt på Ulven i Oslo hvor det skal bygges 342 leiligheter, samt seks næringslokaler og en avdelings-barnehage. Prosjektet er en del av en innovasjonskonkurranse som ble utlyst høsten 2...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hem Olsen, Elin-Kristin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Beskrivelse. Denne kvalitative studien utforsker praksis ved samtidig rus- og traumeproblematikk i Tverrfaglig Spesialisert Behandling ved tre rusinstitusjoner i Norge. Studien gir innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen til helsepersonell og ledelse. Metode. Datainns...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fauchald, Mari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  I denne masteroppgaven sees det nærmere på selvevaluering og selvevalueringsprosesser. Oppgaven er delt i to deler. I den første delen diskuteres teori om disse emnene. For å kunne gjøre det, presenteres også organisasjonsutviklingsteori. Tanken bak denne masteroppgaven...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sørensen, Sigurd;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Produksjon av fornybar energi ved bruk av silisiumbaserte solceller er en viktig del av vår innsats for å redusere utslippet av klimagasser og få bukt med en av vår tids største utfordringer; global oppvarming. For å gjøre overgangen fra avhengighet av fossile brennstof...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Teigen, Elisabeth Ødegård; Olsen, Katrine;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Det er i starten av oppgaven foretatt en grundig gjennomgang av utgitte publikasjoner som omhandler betongelementbruer. I dag finnes det ikke et gjeldende regelverk for betongelementbruer, slik som tidligere. Hoveddelen av denne oppgaven dreier seg derfor om dimensjoner...

  Add to ORCID
4,277 research outcomes, page 1 of 428