Download Results
54 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Slottemo, Hilde Gunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Rammen rundt denne boka er virksomheten ved Norsk Koksverk i Mo i Rana, men dens tema er mannlighet i mer allmenn forstand. Mannligheten er ikke statisk og enhetlig, tvert om er forståelsen av og forventningene til det å være mann historisk betinget. Mannligheten på en ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lyngstad, Anne Berit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Sammendrag Avhandlingen Litterær selvfremstilling som handling og terskelfenomen. Performance, performativitet og liminalitet hos Jonny Halberg, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Karl Ove Knausgård utforsker en av de fremste trendene i nyere skandinavisk litteratur: Litt...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dahl, Hilde;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Institusjonaliseringen av farlighet, sinnssykdom og samfunnsvern i Norge. En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940. Avhandlingen er en empirisk studie av farlige, kriminelle sinnssyke pasienter innlagt ved særas...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Løfsnæs, Elsa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  Denne avhandlingen framstiller og tolker i et fenomenologisk perspektiv hva fem lærere på fådeltskolens mellomtrinn ville oppnå med undervisningen. Det redegjøres for hvordan de mener at de didaktisk planla og tenkte, og hvordan de tenker etter undervisningsgjennomførin...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eikseth, Astrid Grude;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  dr.polit. dr.polit.

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sølvberg, Astrid Margrethe;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

  Det er et uttalt politisk mål fra sentrale myndigheter at informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal innføres i utdanningssektoren som en naturlig del av undervisning og læring. De foreliggende utdanningspolitiske dokumentene signaliserer en vektlegging av at IKT ska...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jomisko, Robert L.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  På hvilken måte brukes og formidles kunnskap i politikkutviklingsprosesser? Hvilke aktører kan være involvert, og hva kan være utfallet av aktørenes arbeid? Hvordan kan forskningsbasert kunnskap virke i utviklingen av norsk klima-, energi- og miljøpolitikk? I Under utre...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Garvik, Marianne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Arbeidsstyrken i de skandinaviske landene har gått fra å være relativ homogen til stadig å bli mer sammensatt med tanke på individuelle preferanser, innvandring, alder og funksjonshemning. Demografiske endringer, globalisering så vel som EU utvidelsen er alle faktorer s...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eriksen, Rita Elisabeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Avhandling (ph.d.) - NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Trondheim, 2007 Avhandlingen er en fenomenologisk studie av langtids sosialklienters opplevelser av hverdagsmestring i et (bruker)medvirkningspe...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Njåstad, Magne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet

  Hvor mektig var konge og kirke i middelalderens Norge? Hvor gikk grensen for makt? I denne avhandlingen blir disse spørsmålene belyst gjennom analyser av konflikter og konfliktløsning i det norske kongeriket fra ca. 1300 til 1540. To områder innenfor det norske riket bl...

  Add to ORCID
54 research outcomes, page 1 of 6