Filters (4 )
Download Results
2,496 research outcomes, page 1 of 250
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Hampus;
  Publisher: SINTEF Community

  Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble testet med tre ulike kjørehastigheter; 5, 10 og...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. 2006. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. – NINA Rapport 202. 36 s. Prosjektet har gitt en oversikt over status for hekkende og overvintrende vannfugl og havørn, samt oter og kystsel i verneområdene i Froan. Området har sær...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag

  Forskningsrapport REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet Arilds gate 6, en verneverdig b...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kittang, Dag; Narvestad, Randi;
  Publisher: SINTEF akademisk forlag
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten 2006 ble det gjennomført ferskvannsbiologiske und...

 • publication . Report . 2000
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christophersen, Jon; Denizou, Karine;
  Publisher: Norges byggforskningsinstitutt
 • publication . Report . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjertnæs, Øyvind Andresen; Bjørngaard, Johan Håkon; Dahle, Kari Aanjesen; Groven, Gøril; Grut, Lisbet; Hofoss, Dag; Saunes, Ingrid Sperre; Ruud, Torleif;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils;
  Publisher: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  En av forskningsprogrammet Concept sine aktiviteter er etterevaluering av store statlige prosjekter som har vært gjennom ordningen med ekstern kvalitetssikring og som er kommet i driftsfasen. Dette er en evaluering av to jernbaneprosjekter –Gevingåsen tunnel og Barkåker...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant kunnskap om artens biologi og de faktorer som truer...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Bremset, G., Davidsen, J.G., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L. & Sægrov, H. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. – NINA Rapport 1298, 46 sider. I 2016 ble det gjenno...

2,496 research outcomes, page 1 of 250