Download Results
78 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA Rapport 1853. Norsk institutt for naturforskning....

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Linløkken, Arne N.; Høgberget, Rolf; Johnsen, Stein I.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Olstad, K., Garmo, Ø., Austnes, K., Kaste, Ø., Linløkken, A.N. Høgberget, R. & Johnsen, S.I. 2020. Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva. NINA Rapport 1915. Norsk institutt for naturforskning. Flagstadelva i Hamar kommune ble k...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olve Krange; Ketil Skogen;

  Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av samfunnet har naturforvaltningen, og kanskje særli...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jordhøy, Per; Hole, Runar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jordhøy, P. & Hole, R. 2020. Villreinfangsten som verdensarv. Faglig tillegg til grunnlagsrapport. NINA Rapport 1621. Norsk institutt for naturforskning. Den gamle villreinfangsten i Sør-Norge ble lansert som verdensarvprosjekt i 2004, men prosessen med å søke prosjekte...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vegard Gundersen; Kim Ingebrigtsen; Gro Irene Follo; Bjørn Stefan Tordsson; Gjertrud Stordal; Margrete Skår; Line Camilla Wold;

  I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek i natur, basert på erfaringer fra ulike delstud...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Vistad, Odd Inge; Eide, Nina E.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Hagen, D., Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2020. Regelverksendringer for ferdsel på Svalbard. Faglig vurdering av sårbarhet for vegetasjon NINA Rapport 1838. Norsk institutt for naturforskning. Miljødirektoratet skal vurdere endringer i dagens miljøregelverk for besøksforvalt...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar;
  Publisher: Forskning.no
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hansen, Oddvar; Magnussen, Kristin; ...
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Åström, J., Birkemoe, Dahle, S., T., Davey, M., Ekrem, T., Endrestøl, A., Fossøy, F., Nystad Handberg, Ø., Hanssen, O., Magnussen, K., Majaneva, M.A.M., Navrud, S., Staverløkk, A., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2020. Forslag til nasjonal insektovervåking - Erfarin...

 • publication . Book . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dervo, Børre K.; van der Kooij, Jeroen;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon H.;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2020. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2019. NINA Rapport 1837. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» inngår kartlegging og overvåking som ett av fem pr...

78 research outcomes, page 1 of 8