Download Results
559 research outcomes, page 1 of 56
 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Berg, Ole Kristian; Bremset, Gunnbjørn; Davidsen, Jan Grimsrud; Heggberget, Tor G.; Hellen, Bjart Are; Kambestad, Marius; Museth, Jon; Rønning, Lars; Sægrov, Harald;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Sundt-Hansen, L. E., Berg, O.K., Bremset, G., Davidsen, J.G., Heggberget, T.G., Hellen, B.A., Kambestad, M., Museth, J., Rønning, L. & Sægrov, H. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016. – NINA Rapport 1298, 46 sider. I 2016 ble det gjenno...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Kleven, Oddmund;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.J. & Kleven, O. 2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1595. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet ble startet i 2005, og er et samarbeid mellom Norsk institutt for natu...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars;

  Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30. 23 s. I 2015 ble det etablert en rekke nye skogsreservater i Oslomarka med et generelt lavere restriksjonsnivå på bru...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Balstad, Torveig; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merete Hagen;

  Karlsson, S., Florø-Larsen, B., Balstad, T., Eriksen, L. B. & Spets, M. H. 2016. Stamlakskontroll 2015. - NINA Rapport 1266. 14 s. I henhold til Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom fisk utarbeidet i 2014 ble skjell fra all stamlaks sendt inn til V...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Holthe, Espen; Bremset, Gunnbjørn; Berg, Marius; Jensås, Jan Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Holthe, E., Bremset, G., Berg, M & Jensås, J.G. 2018. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1484. Norsk institutt for naturforskning. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere reetablering...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Foldvik, Anders; Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar;

  Foldvik, A., Bremset, G. & Dokk, J.G. 2016. Elektrisk båtfiske i Tanaelva. Kartlegging av fiske-samfunn i september 2014. - NINA Rapport 1162, 21 s. I september 2014 ble det ved hjelp elektrisk båtfiske gjennomført fiskebiologiske undersø-kelser i hovedstrengen av Tanav...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove;

  Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K.B., Ødegaard, F. & Gjershaug, J.O. 2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter... – NINA Rapport 1256. 115 s. Planter og terrestriske invertebra...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Taugbøl, Annette; Dervo, Børre K.; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Taugbøl, A., Dervo, B.K., Brandsegg, H., Sivertsgård, R. Fossøy, F. 2018. Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. NINA Rapport 1476. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten oppsummerer vi resultatene fra uttesting av miljø-DNA som en m...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wacker, Sebastian; Næsje, Tor; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Aronsen, Tonje;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wacker, S., Næsje, T.F., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L., Aronsen, T. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks blant laksunger og voksen laks fra samme årsklasse i Altaelva. NINA Rapport 1853. Norsk institutt for naturforskning....

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Myrvold, Knut Marius; Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Myrvold, K.M., Ugedal, O. & Bremset, G. 2018. Økologisk tilstandsklassifisering i henhold til vannforskriften. Utfordringer knyttet til bestandsovervåking av fisk. NINA Rapport 1534. Norsk institutt for naturforskning. Kravene i vannforskriften har ført til en intensive...

559 research outcomes, page 1 of 56