Download Results
871 research outcomes, page 1 of 88
 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2018. Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. - NINA Rapport 1451. Norsk institutt for naturforskning. Det ble funnet levende elvemusling på hele strekningen fra Svartfossen ned til...

 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brandrud, Tor Erik; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Brandrud, T. E., Evju, M. & Skarpaas, O. 2014. Nasjonal overvåking av kalklindeskog og kalklindeskogsopper. Beskrivelse av overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. - NINA Rapport 1057. 37 s. Et nasjonalt overvåkingsprogram for kalklindeskog (utvalgt naturtype) og kalklin...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde når det gjelder ferdsel og bruk. Dette kan vi si ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Nina C.; Selvaag, Sofie K.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2020. Kongevegen over Dovrefjell. Bruksstatus 2019. NINA Rapport 1772. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i tre utvalgte fokusområder langs Kongevegen over Dovrefjell. Fokusområdene er v...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari;

  Brøseth, H. & Tovmo, M. 2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. – NINA Rapport 1291. 20 s. I år ble det påvist 50 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en reduksjon i antall ynglinger på 23 % (15 færre ynglinger) i forhold til i fjor. ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Dervo, Børre K.;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Dervo, B.K. 2020. Salamanderdammene ved Vesle Ossjøen. Vurdering av sårbarhet ved framføring av rørgate. NINA Rapport 1871. Norsk institutt for naturforskning. Fem dammer ble undersøkt for forekomst av småsalamander Lissotriton vulgaris sør for Vesle Ossjøen i forbindel...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Elgtvedt, Irene; Dervo, Børre;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Elgtvedt, I. & Dervo, B. K. 2018. Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune. NINA Rapport 1574. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten beskriver resultatene av feltarbeidet som ble utført for å kartlegge forekomsten av småsalamander...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir; Auran, Jo Anders; Gjershaug, Jan Ove; Knoff, Carl; Østerås, Tom Roger;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Symposiet på Hjerkinn, Dovrefjell var det 15nde i rekken av kongeørnsymposier i Norden. De fleste har vært holdt i Sverige, men ca. hvert annet år holdes de i et av de andre nordiske lan-dene. Hovedfokus er å oppdatere bestandsutviklingen av kongeørna i Norden, presente...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Trond V.; Bustnes, Jan Ove; Gylseth, Aasmund; Svalbjørg, Gunnar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Johnsen, T.V., Bustnes, J. O., Gyldset, A. og Svalbjørg, G. (2016). Havørna i Troms og Steigen 2016. - NINA Kortrapport 65. 12 s. Dette prosjektet tar sikte på å skaffe ny informasjon om helsetilstanden til hekkebestanden av havørn i Troms fylke og Steigen kommune, Nord...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Thomas Correll Jensen, Terje Bongard, Godtfred Anker Halvorsen, Trygve Hesthagen, Atle Hindar, Randi Saksgård, Susanne Schneider, Liv Bente Skancke, Birger Skjelbred, Gaute Velle. 2018. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2017. NINA Rapport 1516....

871 research outcomes, page 1 of 88