Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . Book . 2010
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jesper Madsen; Tombre, Ingunn M.; Morten Bjerrum; Per Ivar Nicolaisen; Flemming Hansen; Pål Iver Ødegaard;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Madsen, J., Tombre I. M., Bjerrum, M., Nicolaisen, P. I., Hansen, F. & Ødegaard, P. I. 2010. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009 – NINA Rapport 540, 22 s. Denne rapporten sammenfatter resultater av tel...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nilsen, Erlend B.; Strand, Olav;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Nilsen, E. B. og Strand, O. 2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. - NINA Temahefte 70. 51 s. Norge har et særlig ansvar for bevaring av den ville europeiske villreinen. I løpet av de siste 50 årene har forvaltningen av den...

 • publication . Report . Book . 2008
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn M.; Madsen, Jesper; Nicolaisen, Per Ivar; Wisz, Mary S.; Jensen, Rikke A.; Ødegaard, Pål Iver; Søreng, Siri Ulfsdatter; Trinder, Mark N.; Hansen, Flemming;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning

  Tombre, I., Madsen, J., Nicolaisen, P.I., Wisz, M.S., Jensen, R.A., Ødegaard, P.I., Søreng, S.U., Trinder, M.N. & Hansen, F. 2008. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bes...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruud, Audun; Wold, Line Camilla; Aas, Øystein;

  Norges økonomiske velstand er bygd på utnyttelse av naturressurser. Uten vannkraft ville ikke norsk prosessindustri blitt etablert. Senere har kraftproduksjon blitt gjenstand for egen markedsutvikling. Gjennom fri prisfastfastsettelse av elektrisitet skal man stimulere ...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bevanger, Kjetil; May, Roel; Stokke, Bård;

  Bevanger, K., May, R. & Stokke, B. 2016. Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer. – NINA Temahefte 67 Forskningsprosjektet Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) fikk finansiering ...

 • publication . Book . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Odden, John; Mattisson, Jenny; Gervasi, Vincenzo; Linnell, John Durrus;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Gaupa er igjen å finne i store deler av Norge, og konfliktene rundt gaupe og sau er større enn de noen gang har vært. I følge erstatningstallene har en estimert bestand på mellom 44 og 92 familiegrupper siden 2000 årlig drept fra 6 125 til 10 093 sauer. Etter dagens lov...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Killingtveit, Å. (red.). 2017. Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. – NINA Temahefte 71. 91 s.

 • publication . Book . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eide, Nina Elisabeth; Andersen, Reidar; Elmhagen, Bodil; Linnell, John Durrus; Sandal, Tone; Dalén, L; Angerbjörn, A.; Hellström, P.; Landa, Arild;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
 • publication . Book . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Øian, Hogne;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
 • publication . Book . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Strand, Olav; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard; Rønningen, Katrina;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Strand, O., Flemsæter, F., Gundersen, V. & Rønningen, K. 2013. Horisont Snøhetta. - NINA Temahefte 51. 99 s. En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrens...

18 research outcomes, page 1 of 2