Download Results
63 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olve Krange; Ketil Skogen;

  Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av samfunnet har naturforvaltningen, og kanskje særli...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vegard Gundersen; Kim Ingebrigtsen; Gro Irene Follo; Bjørn Stefan Tordsson; Gjertrud Stordal; Margrete Skår; Line Camilla Wold;

  I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek i natur, basert på erfaringer fra ulike delstud...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løtveit, Karl; Riise, Ronny;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Denne artikkelen belyser hvordan masterstudenters deltakelse på et forskningsseminar utendørs, med nærhet til naturen og bruk av kajakk, kan gi rom for en bred kunnskapstilegnelse og danning, personlig og profesjonsfaglig. Artikkelen bygger på et datamateriale hentet fr...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar;
  Publisher: Forskning.no
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Horgen, André;

  Artikkelen gjør opp status mht. sikkerhet for ulike friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. I artikkelen blir det redegjort for antall dødsulykker innenfor en rekke aktiviteter. Antall forulykkede sees i sammenheng med antall utøvere av aktiviteten, for på den m...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Evju, Marianne;
  Publisher: forskning.no
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Olsen, Siri Lie;
  Publisher: Forskning.no
 • publication . Article . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Line C.; Skår, Margrete; Gundersen, Vegard;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  The goal of this study is to gain more knowledge about children's uses and experiences when playing and spending time in nearby nature, without adult presence. The study is based on fieldwork among 26 children aged 12-13 years, and includes qualitative analyses of writt...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Stein Ivar;

  Skjeggkre (Zygentoma; Lepismatidae – Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som hører til børstehalene (Zygentoma) og er relativt nylig registrert i Norge (Mattson 2014). På grunn av klimatiske forhold forekommer skjeggkre kun innendørs i Norge. I denne artikkelen besk...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon M.;

  I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant effekt av kjønn, alder eller om man jakter eller ...

63 research outcomes, page 1 of 7