Download Results
30 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ulf Sverdrup; Øyvind Svendsen; Åsmund Weltzien;

  I anledning EØS-avtalens 25-årsjubileum gjennomførte NUPI og Sentio i januar 2019 en opinionsundersøkelse i den norske befolkningen for å kartlegge nordmenns holdninger til EØS-avtalen samt deres kunnskaper og vurderinger i tilknytning til avtalen og mulige alternativer...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Medin, Hege;
 • publication . Research . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melchior, Arne;
  Publisher: NUPI

  - Notatet gir en oversikt over forhandlingene om markedsadgang for industrivarer i WTO, herunder fisk. I WTO forhandles om øvre grenser for tollen, såkalt bundet toll, mens landene i praksis kan ha lavere anvendt toll. 60-70% av tollen for industrivarer og fisk er bunde...

 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leira, Halvard; Sverdrup, Ulf;

  -

 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Leira, Halvard;
 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Melby, Svein;

  - Opp gjennom 1990-årene utviklet det seg en betydelig avstand mellom de militære og viktige deler av USAs politiske elite, noe som hadde merkbare konsekvenser for den sikkerhetspolitiske beslutningsprosessen. Særlig tydelig kom dette til syne i spørsmål om internasjona...

 • - En ny forhandlingsrunde i WTO kan medføre betydelige tollreduksjoner for fiskerinæringen. Dette vil bedre eksportmulighetene for Norge i mange markeder, men samtidig undergrave den tollfordel Norge har i EU-markedet i forhold til en del konkurrenter. Resultatene fra e...

 • publication . Research . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Arnesen, Signe Astrup; Bjørgo, Tore; Mærli, Morten Bremer;
  Publisher: NUPI

  - Til tross for en begrenset internasjonal terrortrussel mot Norge, kan noen utviklingstrekk, forhold og situasjoner bidra til at trusselbildet blir mer alvorlig, og aktualisere sårbarheter i det norske samfunnet. Noen av faktorene er knyttet til langsiktige og vedvaren...

 • publication . Research . 2002
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aarseth, Elisabeth;
  Publisher: NUPI

  - I denne artikkelen gjøres det rede for hvordan nye teorier for investeringer under usikkerhet kan anvendes til å forklare bedrifters eksportbeslutninger. Det gis en empirisk analyse basert på eksportadferden til norske fiskeeksportører. Valg av eksportdestinasjon er s...

 • publication . Research . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Maurseth, Per Botolf;
  Publisher: NUPI

  - Notatet diskuterer mulige virkninger av tollreduksjoner gjennom forhandlinger i WTO for eksport av norske industrivarer. Ulike forslag om tollreduksjoner, som bruken av den såkalte Girards formel diskuteres. Det vises at reduksjoner i tråd med Girards formel kan gi øk...

30 research outcomes, page 1 of 3
Last index information