Filters (4 )
Download Results
20,314 research outcomes, page 1 of 2,032
 • publication . Research . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Furevik, Dag M.; Jørgensen, Terje; Løkkeborg, Svein; Langedal, Gjermund;
  Publisher: Havforskningsinstituttet
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Moucharef, Miriam; Kolbjørnsen, Daniel Winnan; Uysal, Ozan;
  Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

  I denne oppgaven synliggjøres hvilke prosesser som settes i gang i plantene som følge av lyseksponering og hvilket potensiale lysteknologien har for plantevekst. Formålet med oppgaven er å synliggjøre hvilke kvaliteter ved lyset som kan bidra til økt effektivisering av ...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Zahl, Aileen;

  Tema for denne oppgaven er gudstjenesten som intergenerasjonell arena. Med intergenerasjonell arena mener jeg en arena der flere generasjoner deltar sammen. Jeg er på leting etter gudstjenester som er en god intergenerasjonell arena der flere generasjoner deltar sammen ...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vallestad, Silje Marie B.;

  Denne masterutredningen om anvendelser av Offentlig-Privat Samarbeidskontrakter består av to deler. I del I av oppgaven, settes søkelyset på selve OPS-modellen som gjennomføringsmodell for prosjekter innen offentlig sektor; historikk, innhold og kontekst. I tillegg pres...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Schwach, Vera; Brandt, Synnøve S.; Dalseng, Carmen From;
  Publisher: NIFU

  På oppdrag fra Språkrådet har NIFU gjennomført en undersøkelse av språk i pensum i høyere utdanning. Undersøkelsen gjelder pensum på lavere grad med vekt på det første året av høyere utdanning (grunnivå), og den omfatter fem fag: fysikk, historie, informatikk, sosiologi...

 • publication . Research . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Høst, Håkon;
  Publisher: Stein Rokkan Centre for Social Studies

  The background for making a knowledge status concerning recruitment and education of care and nursing personnel in the Nordic countries is the problems of stabilizing and increasing the number of educated in this field in Norway. Analyses of the need for labour in the c...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Øiesvold, Jorun Guldbakke;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I hvilken utstrekning kan ulovlig eller utilbørlig ervervede bevis nektes ført etter tvisteloven § 22-7?

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  O'Loughlin, Stian Christopher;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  I en tid hvor store samfunnsspørsmål handler om befolkningsvekst, folkehelse, klimaendringer, og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, er utvikling av blå og grønne strukturer et viktig grep for å imøtekomme fremtidige utfordringer knyttet til disse samfunnsspørsmålene...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2018. Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. - NINA Rapport 1451. Norsk institutt for naturforskning. Det ble funnet levende elvemusling på hele strekningen fra Svartfossen ned til...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Vestaby, Kristin;
  Publisher: NTNU

  Bakgrunn: Farmasøytens rolle i apotek har endret seg fra produksjon av legemidler og salg av disse, til å bestå mer av rådgivning og informasjon ved utlevering av industrifremstilte legemidler. De siste årene har det kommet flere farmasøytiske tjenester i apoteket, og t...

20,314 research outcomes, page 1 of 2,032