Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . 2004
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skånland, Hermod; Gjedrem, Svein;
  Publisher: Norges Bank

  Norges Banks skriftserie brukes til å presentere viktig økonomisk forskning og sentrale analyser av økonomiske forhold. Det er derfor en særlig glede å kunne utgi tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland: «Doktriner og økonomisk styring – Et tilbakeblikk» i bankens skr...

 • publication . Book . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Austnes, Martin; Eitrheim, Øyvind; Mestad, Ola;
  Publisher: Norges Bank

  Denne boken gir en bredt anlagt fremstilling av de politiske prosessene som ledet frem til det første ordinære Stortingets behandling av lovene om Norges Bank og pengevesenet som ble sanksjonert den 14. juni 1816, en dato som siden har blitt regnet for å være Norges Ban...

 • publication . Book . 2003
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Akram, Q. Farooq; Brunvatne, Kari-Mette; Eitrheim, Øyvind; Gulbrandsen, Kristin; Kloster, Arne; Lokshall, Raymond; Naug, Bjørn E.; Rime, Dagfinn; Røisland, Øistein; Sveen, Tommy; ...
  Publisher: Norges Bank

  Denne utgaven av Norges Banks skriftserie inneholder en rekke signerte artikler skrevet av medarbeidere i Norges Bank som ved hjelp av ulike innfallsvinkler og metoder drøfter forhold som kan hjelpe oss med å forstå utviklingen i valutakursen. Analysene er gjennomført i...

 • publication . Book . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Wold, Knut Getz; Kobberrød, Jan Thomas;
  Publisher: Norges Bank

  Denne utgaven av Norges Banks Skriftserie inneholder memoarene til Knut Getz Wold, formann i Norges Banks direksjon 1970-1985 og nestformann 1958-1970. Manuskriptet ble til i perioden fra Getz Wold fratrådte sin stilling 1. april 1985 fram til han døde 9. oktober 1987 o...

 • publication . Book . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eitrheim, Øyvind; Frydenlund, Bård; Gjedrem, Svein; Grytten, Ola Honningdal; Jonung, Lars; Munthe, Preben; Qvigstad, Jan F.;
  Publisher: Norges Bank

  Den 7. juni 2005 arrangerte Norges Bank i tilknytning til prosjektet “Historisk-monetær statistikk for Norge” en konferanse på Bogstad gård. Konferansen var Norges Banks bidrag til 100-årsmarkeringen av unionsoppløsningen i 1905. Westye Høegh, formann i Bogstad Stiftels...

5 research outcomes, page 1 of 1