Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M P; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.;

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lundgard, Nicholas;
  Publisher: Norges Geotekniske Institutt

  Denne kommunikasjonsplanen er ment som et verktøy til deg som partner, bidragsyter og deltaker i forskningskonsortiet. Hensikten er å gi en felles bakgrunn og forståelse, informasjon og hovedbudskap om FoU programmet Norwegian Geo Test Sites (NGTS). Innholdet i planen k...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Norén-Cosgriff, Karin; Dahl, Birgitte Misund;
  Publisher: Norges Geotekniske Institutt

  Formålet med GBV prosjektet "Database og verktøy for prediksjon av anleggsvibrasjoner" har vært å samle NGIs måledata for anleggsvibrasjoner, og med støtte fra måledata utvikle empiriske verktøy for beregning av anleggsvibrasjoner. I dette notatet beskrives databasen ov...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Eek, Espen; Breedveld, Gijs D.; Kibsgaard, Anne;
 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Briseid, Tormod; Eek, Espen; Linjordet, Roar;
  Publisher: Bioforsk Jord og Miljø

  På bakgrunn av St. meld. nr. 12 ”Rent og rikt hav”, hvor forurensede sedimenter i kyst og fjordområder fikk stor oppmerksomhet, er det nå planlagt en rekke tiltak langs norskekysten. Enkelte av tiltakene innebærer at sedimentene til en viss grad avskjermes fra sjøvannet...

5 research outcomes, page 1 of 1