Download Results
546 research outcomes, page 1 of 55
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Enoksen, Elisabeth;
  Publisher: Sjøkrigsskolen

  Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse den særlige relevansen av organisasjonsrettferd...

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia;
  Publisher: Sjøkrigsskolen

  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse i en militær kontekst. Studien viser at ps...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Karoliussen, Sebastian;

  Oppgavens problemformulering er ”Hvordan håndterer troppsjefen i Telemark Bataljon grenaderer som ikke har tillit hos sine kollegaer?”. Gjennom en redegjørelse av dokumenter og bestemmelser har det vært mulig å danne et teorigrunnlag for denne problemstillingen. Derette...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nodland, Christer;
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Algrøy, Christer; Venstad, Julian Tobias; Øvstedal, Markus;
  Publisher: FHS, Sjøkrigsskolen

  Augmented reality er en spennende teknologi som for mange kan oppleves som futuristisk og prematur. Samtidig har teknologien hatt en enorm vekst de siste årene. Med store internasjonale firmaer på banen som Microsoft og Google, har vi de siste årene fått introdusert let...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stensrud, Jon Inge;

  Denne oppgaven søker å undersøke om forsvarssektorens prosjekter gir den (forsvars)effekten som de burde gi. For å gjøre det undersøkes samspillet mellom de tre sentrale prosjektrollene prosjektleder, prosjekteier og prosjektkoordinator. Samspillet mellom disse er nødve...

 • publication . Master thesis . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nordbotten, Oddgeir;
  Publisher: Forsvarets høgskole

  This thesis is written as a part of the Master Programme at the Norwegian Defence Staff College. The main problem explored in this thesis is how the EBO concept and the emerging EBAO concept influence the role of the JFC and his staff, recognizing the fact that JFCs and...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Skagestad, Aleksander;
  Publisher: Krigsskolen
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lundstein, Liv;
  Publisher: Forsvarets høgskole

  The Armed Forces top the list of the most male-dominated sectors in Norway when it comes to the number of male and female leaders. The purpose of this study has been to find out if the military get increased addition of feminine characteristics through the women who see...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Unhjem, Erik; Stien, Guro Hegestad;

  ABSTRACT The Norwegian Military international camps use generators for energy production. Fuel is expensive and considered a risk for personnel and the operation of camps. A reduction of fuel consumption reduces fuel transportation and the resupply of fuel reserves. The...

546 research outcomes, page 1 of 55
Last index information